SPENNENDE LEDIGE STILLINGER I OKTOBER

Norsk helsearkiv skal ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientjournaler fra offentlige og private sykehus, og gjøre helseopplysninger tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Så nå når Norsk helsearkiv etableres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019 er de inne i en omfattende fase med rekruttering av mange nye medarbeidere. Dette blir en arbeidsplass ledende innenfor sitt felt, og med behov for mye fagkompetanse!

1. Lagleder Accountor Pro

Accountor er Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivningstjenester. I fjellregionen er de et av de mest fremtidsrettede selskapene vi har, og nå søker de en engasjert og fremtidsrettet daglig leder til 24 dedikerte medarbeidere på Tynset, Røros og Koppang; «Accountor Pro arbeider med mennesker – ikke bare med tall.»

Se hele utlysningen og søk her innen 15. november.

2. Registerforvaltning Norsk helsearkiv

Som rådgiver i Registerforvaltningen får du en sentral fagstilling for forvaltning av ulike registre i Norsk helsearkiv, som ser etter deg som har IT-faglig utdanning eller tilsvarende på master-/ bachelorgradsnivå, teknisk forståelse og god kjennskap til database- og/ eller register-forvaltning, samt erfaring fra helse og/ eller arkiv.

Se hele utlysningen og søk her innen 28. oktober.

3. Nettverk, kommunikasjon og IT-sikkerhet Norsk helsearkiv

En sentral fagstilling knyttet til drift og vedlikehold av nettverks- og sikkerhetsinfrastruktur. Har du IT-faglig utdanning på master-/ bachelorgradsnivå, teknisk forståelse og god kjennskap til nettverk og IT-sikkerhet, erfaring fra elektronisk kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten, erfaring med LAN, WAN og TCP/IP og kompetanse om overvåkningsløsninger så er dette stillingen for deg!

Les hele utlysningen og søk her innen 28. oktober.

4. IT-drift Norsk helsearkiv

Vil du delta i etableringen av Norsk helsearkivs datasenter, og overta ansvaret for driften av Norsk helsearkivs kjernesystemer og infrastruktur? Her søkes det etter opp til to personer som har IT-faglig utdanning på master-/bachelorgradsnivå, samt teknisk forståelse og god kjennskap til teknologiarkitektur, infrastruktur, virtualisering, sikkerhet og IT-drift, inkl. drift av arkiv-/ lagringsløsninger.

Les hele utlysningen og søk her innen 28. oktober.

5. Compliance (fortrinnsvis jurist) Norsk helsearkiv

Har du erfaring med compliance, internkontroll, risikostyring eller annen kvalitetssikring av organisasjoners etterlevelse av lover og regler? Stillingen innebærer et ansvar for kontrollere at Norsk helsearkiv etterlever lov, forskrift og øvrige bestemmelser. Det betyr at du vil ha ansvaret for å etablere og utvikle rutiner og systemer for internkontroll som sikrer høy grad av etterlevelse, samt en god informasjons-/ dokumentasjonsforvaltning.

Les hele utlysningen og søk her innen 28. oktober.

6. Digitalisering Norsk helsearkiv

Her søkes det etter en til to personer med erfaring fra skanning eller annen digitalisering. Stillingen er en sentral fagstilling ved Seksjon for digitalisering. Du vil delta i daglig produksjon og drift, og skal kunne være en særlig ressursperson i å arbeidet med bygge opp avdelingens organisasjon, og å utvikle rutiner, prosesser, og systemer i digitaliseringsseksjonen.

Les hele utlysningen for stillingen her og søk innen 28. oktober.

7. Applikasjonsforvaltning Norsk helsearkiv

Har du IT-faglig utdanning på master-/ bachelorgradsnivå, relevant arbeidserfaring fra forvaltning og drift av applikasjoner, kjennskap til best practice som ITIL og teknisk forståelse og god kjennskap til applikasjonsarkitektur? Det søkes en til to personer som får delta i etableringen av systemer for digital langtidslagring; et spennende utviklingsområde innen arkivsektoren.

Les hele utlysningen for stillingen her og søk innen 28. oktober.

8. Informasjonssikkerhet Norsk helsearkiv

Det søkes en person med kompetanse innen informasjonssikkerhet. Noen av hovedoppgavene vil bestå i å vedlikeholde og følge opp etterlevelsen av policyer, prosedyrer og rutiner for informasjonssikkerhet, medvirke til etablering og drift av en sikker infrastruktur knyttet til logiske og fysiske komponenter, og etablering/drift av datarom/ datasenter, samt medvirke til etablering/ drift av Norsk helsearkiv i en sikker nasjonal nettverksinfrastruktur og samhandling med arkivskapere og forskningsmiljøer, samt samkjøring med utvalgte eksterne registre.

Les hele utlysningen for stillingen her og søk innen 28. oktober.

9. Lager og logistikk Norsk helsearkiv

Her ses det etter en til to personer med operativ erfaring fra fysiske arkiv og/ eller lager-/logistikkhåndtering, gode datakunnskaper og gjerne interesse for lager-/logistikksystemer og plettfri vandel. Stillingen innebærer å delta i den daglige driften, og samtidig være operativt ansvarlig for mottak av fysiske pasientjournaler, mellomlagring og kassasjoner, inkludert betjening av det robotiserte mellomlageret.

Les hele utlysningen for stillingen her og søk innen 28. oktober.

10. Byggeleder Jess Bygg

Gode dyktige tømrere er i vinden som aldri før! Er du i regionen og ønsker nye erfaringer, eller drømmer du om å flytte tilbake? Jess-Bygg er ute etter et par av de beste tømrerne som finnes. Jobben består i å være blant våre arbeidsledere i en av Nord-Østerdals raskeste voksende bedrifter. Til rette, dyktige og kreative tømrere tilbyr vi meget gode lønnsbetingelser og fleksibel arbeidstid for ferie og fritid.

Send søknad til simen@hus1tynset.no eller ring 905 50 556 for mer info om stillingen.

11. Nettverkskonsulent Infonett Røros

Fra fjell i nord til fjord i vest leverer Infonett Røros digitale kommunikasjonsløsninger og -tjenester til sine kunder. Nå søker de deg med en brennende interesse for nettverksløsninger, og kompetanse og erfaring innenfor områdene nettverk, brannmurer, trådløsnett, sikkerhet og infrastruktur, samt kundeveiledning relatert til nettverk og IT-sikkerhet. Har du genuin interesse for faget tilbyr Infonett deg et godt arbeidsmiljø i en by med bredt kulturliv, godt skole- og kommunikasjonstilbud og en natur like utenfor stuedøra som ikke setter noen begrensninger for fritiden.

Les hele utlysningen for stillingen her og søk innen 20. november.