Siden 2018 har Velg med hjertet rekruttert til over 110 stillinger i Fjellregionen. Vi har lokal tilstedeværelse med god kunnskap om regionen og hva som rører seg i arbeidsmarkedet.

En fast ansettelse er viktig for en hver bedrift og det er kostbart å feile. De fleste bedrifter har et ønske om å fremstå som profesjonelle i rekrutteringsprosessen, men oppgaven kommer på toppen av daglige gjøremål. For å sikre seg den best egnede kandidaten for stillingen er en vellykket prosess avgjørende. Dette omfatter også å kvalitetssikre hvilke kvalifikasjoner og  egenskaper som kreves i stillingen. En rett ansettelse vil bidra til verdiskapning og økt vekst for bedriften, noe som igjen kan måles på i bedriftens driftsresultat. Vi kan bistå i hele eller deler av rekrutteringsarbeidet.

Search*
Behovsanalyse før utlysning
Annonsering
Motta søknader
Håndtere kontakten med søkere
Intervjuer
Testing
Referansesjekk
Sluttvurderinger
Sluttvurdering med testing av finale kandidater
Tilbakemelding til alle søkere

Velg med hjertet benytter forskningsbaserte, DNV-sertifiserte og veritasgodkjente tester fra leverandøren Aon.
Vi er autorisert på Cut-e evne- og ferdighetstester og personlighetsanalyse.

*Aktivt og målrettet søk etter kompetente og motiverte kandidater som nødvendigvis ikke er på leting etter jobb. Metoden er diskret og målrettet.