Vi administrerer din utlysning på Finn, NAV, lokale aviser og i fagblad/nettportaler som er hensiktsmessig. I tillegg gjør vi deg synlig på våre digitale kanaler velgmedhjertet.no, Facebook, LinkedIn og Instagram. Generelle trafikktall viser at du når en interessert målgruppe der halvparten er fra Oslo, Trondheim og Bergen, mens øvrige er fra regionen.

Standard annonsepakke

  • Oppføring med hele utlysningsteksten inkludert to plasseringer på Velg med hjertet (VMH) sin portal, med link til bedriftens nettside og valgt søknadshåndteringsløsning
  • Deling gjennom VMH på Facebook
  • Publisering på VMH sin LinkedIn
  • Story, reel og highlight på VMH sin Instagram
  • Tillegg: Målrettet annonsering i sosiale medier


finn.no

Finn er en nødvendig portal å lyse ut gjennom, gjennom oss blir det både tids- og kostnadsbesparende.


Artikkelannonsering

En artikkel som annonseformat skiller seg ut og vil fange interessen blant både aktive og ikke-aktive arbeidssøkere. Dette er en god anledning til å løfte frem bedriftens historie, bedriftskultur og egenart, gjennom god tekst og foto.


Annen annonsering

Vi er også behjelpelig med annonsering via lokalmedia som Amedia.

Tekstarbeid og analyse

Et godt og profesjonelt språk er en selvfølgelighet når du som bedrift skal søke etter nye arbeidstakere. Vi bistår gjerne med tekstkorrektur og -vask. Benytter du oss til hele rekrutteringsprosessen er en behovsanalyse av stillingen et tidlig og viktig steg for å lykkes nå de rette hodene. Les mer om fasene i rekrutteringsprosessen her.