Den 166. Rørosmartnan

I februarmåned er det hvert år tid for Rørosmartnan, og etter to år her den endelig tilbake. Med denne fotoreportasjen mimrer vi tilbake til den 166. martnan som gikk av stabelen i 2019. Gatene blir gjort om til gågater, forbøndene pakker på seg pelsen, og 60.000-80.000 mennesker trasker opp og ned de to lille gågatene på Røros i løpet av uka. Julia Jonette Fjellheim var ute og dokumenterte noe av hvordan Bergstaden vår transformeres til et mylder av handel og folkeliv; fra nest siste tirsdag i februar og til den påfølgende lørdag.