Velg med hjertet har lansert en CV-database for styrekandidater som skal bidra til at flere dyktige mennesker med ulik bakgrunn og fra ulike bransjer kan tilby sin kompetanse til det beste for andre selskaper,
organisasjoner og nye forretningskonsepter.  Databasen brukes til å finne aktuelle styrekandidater på oppdrag for våre oppdragsgivere.

Når nye styrekandidatforslag legges frem er selskapene interessert i hele bakgrunnen til styrekandidatene, dvs. informasjon om:

  1. Arbeidserfaringer (stilling/rolle og selskap)
  2. Bransjeerfaring
  3. Fagkunnskaper
  4. Utdanning
  5. Verv

For å registrere deg, må du logge deg inn på linken til Webcruiter.
Du kan enten laste opp en ferdigskrevet CV og bilde, eller du kan registrere CV-opplysningene i skjemaet når du er innlogget i Webcruiter. Du kan senere gå inn og endre opplysninger du har gitt om du ønsker det.

Har du spørsmål i forbindelse med styredatabasen til Velg med hjertet er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Bjørn Frydenborg                                                         
daglig leder/rådgiver
Mobil 901 05 597
bjorn@velgmedhjertet.no

Janne H. Schjølberg
rådgiver
Mobil 976 63 974
janne@velgmedhjertet.no