Velg med hjertes CV-database for styrekandidater skal bidra til at flere dyktige mennesker med ulik bakgrunn og fra ulike bransjer kan tilby sin kompetanse til det beste for andre selskaper, organisasjoner og nye forretningskonsepter. Databasen brukes til å finne aktuelle styrekandidater på oppdrag for våre oppdragsgivere.

LES OM STYRETS OG VALGKOMITÈENS ARBEID!

Registrer deg i Velg med hjertets styredatabase, via Webcruiter.
Du kan enten laste opp en ferdigskrevet CV og bilde, eller du kan registrere CV-opplysningene i skjemaet når du er innlogget i Webcruiter. Du kan senere gå inn og endre opplysninger du har gitt om du ønsker det. Når nye styrekandidater foreslås rundt om i bedriftene er bakgrunnen til kandidatene relevant:

  1. Arbeidserfaringer (stilling/rolle og selskap)
  2. Bransjeerfaring
  3. Fagkunnskaper
  4. Utdanning
  5. Verv

Har du spørsmål i forbindelse med styredatabasen til Velg med hjertet er du alltid velkommen til å ta kontakt.

Janne H. Schjølberg
Daglig leder/ rådgiver
Mobil 976 63 974
janne@velgmedhjertet.no

Bjørn Frydenborg                                                         
Fagansvarlig/rådgiver
Mobil 901 05 597
bjorn@velgmedhjertet.no

Flere jobber