1. Husk preboarding! Tiden mellom den nyansatte medarbeideren har takket ja til stillingen og frem til første arbeidsdag er en viktig periode. Ved å bruke denne perioden riktig får du en mer effektiv onboardingprosess. Dette er en periode hvor mange arbeidsgivere har mye å hente.

2. Bruk en onboardingplan, sjekklister og opplæringsplaner som tar hensyn til den nyansattes bakgrunn og behov. Tydelig og effektiv kommunikasjon er avgjørende gjennom hele onboardingprosessen. Vær tydelig på forventninger, gi god informasjon om bedriftskultur og verdier, samt være tilgjengelig for å svare på spørsmål og gi veiledning.

3. Sørg for at alt det praktiske er på plass, som for eksempel PC, telefon, nøkkelbrikke/kode, arbeidstøy og navneskilt. Det er definitivt et pluss om du også har laget en velkomstgave. Oppdater gjerne den nyansatte med en mail før oppstart og – eller inviterer vedkommende til noen sosiale arrangementer i regi av jobben slik vedkommende kan bli kjent med sine nye kollegaer.

4. Lag et velkomstprogram der nyansatte får introduksjon til fokusområder, virksomhetsstruktur, kultur, miljø og andre viktige prosesser. Dette hjelper den nye ansatte med å føle seg inkludert og forstå hvordan de passer inn i organisasjonen.

5. Mentor-/fadderordning. Denne ordningen gir den nyansatte muligheten til å bli kjent med virksomheten, kulturen og teamet på en god måte. Den nyansatte får en fast person å stille spørsmål til og få veiledning av.

6. Videre opplæring. Onboarding bør ikke begrenses til den første uken eller måneden. Det er viktig å ha en plan for kontinuerlig støtte og oppfølging gjennom den nyansattes første seks måneder eller lenger. Dette sikrer jevn integrering i organisasjonen og bidrar til å redusere frafallet blant nyansatte.

7. Evaluering av prosessen. Innhent informasjon fra den nyansatte, mentor og andre interessenter for å kontinuerlig forbedre onboardingopplevelsen. Identifiser det som har gått bra og områder som bør forbedres.

Og husk; de som begynner som leder trenger også onboarding!  

Vil du vite mer om onboarding hjelper vi gjerne! Ta kontakt med janne@velgmedhjertet.no