I en tid hvor tilgangen på ny arbeidskraft er begrenset, blir det desto viktigere å verdsette og beholde de ansatte som utgjør ryggraden i organisasjonen. Å investere i et positivt arbeidsmiljø, karriereutvikling og ansattes trivsel er ikke bare en nødvendighet, det blir en strategisk prioritet. Ved å legge vekt på å beholde og styrke relasjonene med eksisterende ansatte, skaper man ikke bare en følelse av verdsettelse, men bygger også en stabil og kompetent arbeidsstyrke som er viktig for bedriftens resultat. For å vite hvordan du kan utvikle arbeidsmiljøet og vite hvor skoen trykker tilbyr vi skreddersydde undersøkelser for innsikt i organisasjonens klima og ansattes trivsel.

Vi bistår i å finne relevante faglige spørsmål som gir deg god innsikt i hva som rører seg i din organisasjon. Undersøkelsen blir utført digitalt og anonymitet ivaretatt.

Etter at undersøkelse er avsluttet kan vi bistå med konkrete anbefalinger for forbedringer basert på funnene i undersøkelsen.

Vi i Velg med hjertet AS gir deg ikke bare en forståelse av dagens situasjon, men hjelper også med å utvikle strategier for å styrke arbeidsmiljøet over tid for å skape gode arbeidsplasser for fremtiden.

 

Foto: Av CoWomen og Charles Deluvio på Unsplash