Å gjennomføre årlig styreevaluering er anbefalt virksomhetsstyring. En strukturert evaluering vil kartlegge styrets styrker og svakheter, behov for å definere nye ansvarsområder og bedre risikostyring.

Evalueringen kan benyttes til refleksjon, identifisere utfordringer og legge grunnlag for kontinuerlig forbedring av styrets arbeid. Resultatene gir også verdifull informasjon til valgkomitéen.

Ta kontakt med oss og janne@velgmedhjertet.no for å få tilsendt en undersøkelse for ditt styre. (Styreevalueringen gjøres anonymt.)

Foto: Social Cut på Unsplash