RørosBanken ble etablert i 1842. Vi er 46 medarbeidere som tar hånd om 14.000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken hadde per 31.12.2020 en forretningskapital på 8,5 mrd. kroner. RørosBanken er en del av Eika alliansen sammen med om lag 60 sparebanker fordelt over hele landet.

Bankens forretningside; Vi tar samfunnsansvar og skal være en aktiv støttespiller innenfor finansielle tjenester og økonomiske rådgivning til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. Med en kombinasjon av individuell rådgivning og moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for hele kundens økonomi.

 

Teamleder privatmarked

Rådgiver privatmarked

Rådgiver forsikring bedrift og privat

 

Avdeling personmarked i RørosBanken består av 26 dyktige ansatte. Avdelingen er delt i 5 team der 3 team jobber med rådgiving på områdene sparing, lån og forsikring og 2 team jobber med betalingsformidling, forsikring, kundeservice via ulike kanaler og er en serviceavdeling overfor andre i banken.

På grunn av stor vekst og et marked der muligheten for ytterligere vekst er gode, vil vi opprette et nytt team ved hovedkontoret på Røros. Det nye teamet vil jobbe med rådgiving på sparing, lån og forsikring på privatmarkedet og på forsikring på bedriftsmarkedet. Målet med det nye teamet er å skape et av bank-Norges mest kundeorienterte og offensive rådgiverteam.

Teamleder har ikke personalansvar, men ansvar for den daglige aktiviteten. Stillingen kombineres med stilling som rådgiver og passer for en lagspiller som liker å sørge for at planer gjennomføres og som leder ved å gå foran og vise vei.

Rådgiver privatmarked omfatter områdene lån, sparing og forsikring. Rådgiver forsikring bedrift og privat er en spesialiststilling innen forsikring og rådgiveren vil jobbe tett også mot bedriftsavdeling i banken.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Liker å jobbe i team og få en gruppe til å dra i samme retning mot felles mål
 • Stiller opp og gir det lille ekstra – både for kunde og for kollegaer
 • Er løsningsorientert og setter kundens behov i sentrum
 • Er en offensiv relasjonsbygger
 • Har god økonomisk forståelse
 • Liker å sette konkrete mål for arbeidet og evner å jobbe systematisk for å nå disse
 • Gjerne har dokumenterte gode salgsresultater

 

Videre kvalifikasjoner vi ser etter:

 • God evne til å ta i bruk nye IT-verktøy
 • Ønskelig med høyere utdanning innen økonomi/juss men ikke et krav
 • God økonomisk forståelse
 • Gode kommunikasjonsevner – både skriftlig og muntlig

 

Finansbransjen har store krav til sertifisering innenfor ulike produktområder og full opplæring vil bli gitt.

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Jobb i en solid og fremoverlent lokalbank som er i god vekst

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder personmarked, Kjetil Reinskou telefon 480 52 970 eller kre@rorosbanken.no

Ta kontakt med Hans Arvid Kosberg på telefon 951 64 373 eller hak@rorosbanken.no hvis du har spørsmål om stillingen rådgiver forsikring på bedriftsmarked

 

Skriftlig søknad sendes innen 9. april 2021 til RørosBanken v/ Kjetil Reinskou: kre@rorosbanken.no

 

Flere jobber