Meskano er regionens største arbeids og inkluderingsbedrift. Bedriften er eid av kommunene Tynset, Os, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal.

Vårt formål og samfunnsoppdrag er å kvalifisere og formidle personer fra passive ordninger til et ordinært arbeidsmarked eller utdanning. Meskano drifter 2 ulike arbeidsrettede tiltak; Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT). Bedriften benytter i stor grad ordinært arbeidsliv for arbeidspraksis. Meskano AS har følgende virksomhetsområder: Makulering, Kafe & catering, keramikk og tekstil, budkjøring, ved, samt serviceoppdrag som plenklipping, søppelplukking. NAV er vår oppdragsgiver og viktigste samarbeidspartner.

 

Jobbkonsulent

ved avdeling for Arbeid og inkludering, primært knyttet opp mot tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT).


Vi søker deg som:
Har tro på at alle kan jobbe med riktig bistand og at alle mennesker eier sin egen prosess mot jobb. Arbeidet består av karriereveiledning, kontakt med næringslivet, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning. Du vil være en veileder som bidrar til å hente frem ressursene og bevisstgjøre den enkelte deltaker på hvilke muligheter han/hun har i forhold til jobb. Du er en motivator og evner å skape bevisstgjøring og forankring for en varig endring hos andre. Vi benytter kartleggingsverktøyet InFlow24 og SIA (Strukturert Individuell Arbeidsvurdering). Metodisk bygger vi på Supported Employment (SE) og IPS (Evidensbasert SE). Du vil inngå i team med øvrige jobbkonsulenter og veiledere i bedriften, samt være en faglig støtte for vår fag- og utviklingsleder.

Følgende kvalifikasjoner ønskes:

 • Krav om 3-årig relevant utdanning fra høyskole/universitet og veiledningskompetanse
 • Erfaring med yrkes- og karriereveiledning, herunder bruk av relevante verktøy
 • Erfaring med og mulighet for å holde relevante kurs i prosessen mot jobb
 • God kjennskap til arbeidsmarkedets mekanismer og behov, samt regionalt arbeidsmarked
 • Erfaring fra arbeidsinkludering og samarbeid med arbeidsgivere
 • Kompetanse på kartlegging av arbeidsevne og på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
 • Engasjert i mennesker
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må inneha sertifikat
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

 

Veileder

knyttet til både intern og ekstern arbeidspraksis, i hovedsak knyttet mot tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), men også noe opp mot Arbeidsforberedende Trening (AFT).


Vi søker deg som:
Har tro på at ansatte med Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) har ressurser som gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver kan utvikles. Det er en målsetning at de VTA ansatte som ønsker det, skal få prøve seg i ordinært arbeidsliv så snart de er klare for det. Du vil være en av flere veiledere/jobbkonsulenter i vårt team, som jobber med tilrettelegging, oppfølging og opplæring av VTA ansatte, AFT deltakere og lærekandidater.

Følgende kvalifikasjoner ønskes:

 • 3-årig relevant høgskoleutdannelse, gjerne innenfor pedagogikk, helse -eller sosialfag
 • Praktiske ferdigheter og vil fungere i arbeidsledelse av VTA ansatte og AFT deltakere
 • Utarbeide tiltak og opplæringsplaner for tiltaksdeltakere, samt rapportering til NAV
 • Utvikle og gjennomføre interne kurs, primært for VTA ansatte
 • Gode datakunnskaper
 • Relevant kompetanse/erfaring i å få til og veilede tiltaksdeltakere til endringer
 • Engasjert i mennesker, evner å ta og gi ansvar
 • Evner å samarbeide, på tvers av avdelinger for å finne gode løsninger for den enkelte
 • Bidra aktivt til å skape og være del av gode team
 • Er fleksibel, tålmodig og engasjert
 • Har evne til omstilling og endring
 • Må inneha sertifikat
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Meskano tilbyr:

 • Et meningsfylt, utfordrende og variert arbeid for og med mennesker
 • Opplæring i metoder og verktøy som skal benyttes i tiltaket
 • Faglige utfordringer
 • Trivelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning

 

Søker må ved ansettelse fremlegge politiattest ikke eldre enn 6 måneder. Kvalifiserte søkere oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven.

Annonsen er utløpt.
Søknadsfrist 15. mars 2021

 

Spørsmål om stillingen rettes daglig leder Aina Søbakk på telefon 400 37 905 eller fag- og utviklingsleder Marit Erlien Hulbækmo på telefon 400 37 906.
Søknad med CV og attester sendes på e-post til daglig leder, aina.sobakk@meskano.no, eller pr. post til Meskano AS, Tomtegata 2, 2500 Tynset.

 

www.meskano.no

 

 

Flere jobber