Vi jakter de gode historiene om det leve, bo og jobbe i regionen. Kjenner dere noen som har en god historie?
Fortell det til oss!