Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

 

Vi har en spennende og utfordrende stilling ledig som HR-leder ved kommunedirektørens stab. Stillingen er 100 % fast med oppstart etter avtale.

Som HR-leder hos oss vil du være med å utvikle arbeidsgiverpolitikken vår, samt bidra med å tilrettelegge for at vi som organisasjon er tilpasningsdyktige og fremtidsrettede. Du vil være en nøkkelperson i omstillings- og utviklingsarbeid, og vil ha tett samarbeid med våre ledere, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Du vil være nærmeste leder for HR-avdelingen og inngå i kommunedirektørens utvidede lederteam.

 

Om oss

Røros kommune, som også er et samisk forvaltningsområde, består av 12 virksomheter i tillegg til kommunedirektørens stab. Staben er en overordnet støttefunksjon som bistår organisasjonen med fagkunnskap og kompetanse. Stabsfunksjonen kjennetegnes av bred tverrfaglighet med fagområder som blant annet økonomi, IT og HR, samt andre enkeltfunksjoner som omhandler blant annet klima, kommunikasjon, verdensarv og folkehelse. Vi er en positiv gjeng med dyktige medarbeidere innenfor de ulike fagområdene. Vi har fokus på kontinuerlig utvikling av organisasjonen vår, og er opptatt av kompetansebygging og tverrfaglig samarbeid. HR-avdelingen består av fire medarbeidere, inkludert HR-leder. Avdelingens kjerneoppgaver er å støtte ledelsen og virksomhetene innen fagområdene personal, HMS og kvalitet. Du vil i din stilling få muligheten til å bidra aktivt i arbeidet med å utvikle og forvalte organisasjonen, og sikre en god tjenesteproduksjon ute i virksomhetene.

 

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, gjerne med juridisk kompetanse
 • erfaring fra lignende stillinger og arbeidsområder, gjerne også fra offentlig sektor
 • ønskelig med ledererfaring
 • erfaring fra omstillings- og endringsprosesser, samt digitalisering av arbeidsprosesser
 • god kjennskap til kommunal/offentlig forvaltning og aktuelt lov- og avtaleverk
 • erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid
 • god forståelse for partssamarbeidet i organisasjoner
 • gode digitale ferdigheter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • lede HR-avdelingen i kommunedirektørens stab
 • bidra til, og lede, omstillings- og endringsarbeid i organisasjonen som HR er en del av
 • være sentral i innføringen av nye digitale systemer og endringer av arbeidsprosesser
 • veilede og støtte/bistå ledere i arbeidsgiverspørsmål
 • ansvar for retningslinjer for lønnspolitikk og heltidskultur
 • lønnsforhandlinger, samt andre forhandlinger og drøftinger
 • kontaktpunkt for arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten
 • utvikling av arbeidsgiverpolitikken, deriblant av organisasjonens arbeid med rekruttering og kompetansebygging
 • kommunens FoU-kontakt
 • bidra med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø gjennom aktivt HMS-arbeid
 • rådgiver overfor virksomhetene i IA-arbeid
 • sekretærfunksjon for arbeidsmiljøutvalget

 

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke strategisk og innovativt
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • trives med å jobbe i team og med god evne til selvstendig arbeid
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

 

Søknadsfrist: 15. april

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås på tlf. 95 10 21 68 eller epost: kjersti.forbord.jensas@roros.kommune.no.

 

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber