Rørosregionen Næringshage as søker etter rådgiver. Etterspørselen etter tjenestene våre øker. For å møte veksten i oppdragsmengde, styrke vår kompetanse og satse offensivt videre, oppretter vi nå en ny fast stilling i næringshagen.

stillingledig_roroshagen_radgiver

 

Vi søker deg som:

 • har ”nese for business” og kan bidra til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter
 • har relevant høyere utdanning
 • er analytisk og rask i din tilnærming til utfordringer
 • er viljesterk og resultatorientert
 • alltid ser muligheter og liker å skape noe varig
 • ønsker å lykkes i samarbeid med og gjennom andre
 • er personlig egnet for stillingen

Arbeidssted:

 • kontorsted både på Røros og Tynset
 • korte og lengre reiser både i og utenfor regionen

Arbeidsform:

 • selvstendig
 • høyt aktivitetsnivå

Vi tilbyr:

 • mulighet til å kunne påvirke utviklingen i Nord-Østerdalen og Rørosregionen
 • mulighet til å være med på å videreutvikle næringshagen som ett av Norges sterkeste utviklingsmiljø for næringslivet i distriktene
 • stor frihet i egen arbeidshverdag, og stort ansvar for egne arbeidsoppgaver
 • gode personlige utviklingsmuligheter
 • en krevende og interessant jobb
 • engasjerte og dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø preget av utvikling

Rørosregionen Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet. Selskapet har i dag fire fast ansatte og en trainee. Arbeidet vårt skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i regionen.

Vi bringer kompetanse, idé og kapital sammen – vi jobber bedriftsinternt med konkrete prosjekter – vi arrangerer behovsrettete kurs – vi leder større prosjekter med mange aktører. Samarbeidspartnerne våre er private og offentlige. Vår oppgave er å få de verdiskapende prosessene til å gå raskere og med høyere kvalitet. Vi er katalysator for mange, om de er gründere eller etablerte virksomheter.

Deler av vårt arbeid er knyttet til  Det Nasjonale Næringsprogrammet, et distriktspolitisk virkemiddel fra stat og fylkeskommuner som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. Våre målbedrifter ligger både i Sør-Trøndelag og Hedmark, nærmere bestemt kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen – og Tydal/Selbu.

Frister:

 • Tiltredelse fortrinnsvis august 2016.
 • Søknadsfrist fredag 11. mars 2016.

Søknad sendes: Søknad med begrunnelse for hvorfor du ønsker å arbeide i Rørosregionen Næringshage samt CV sendes til: Sandbakken&Norvik AS ved Gard Erik Sandbakken. E-post: gard@sandbakkenognorvik.no

Mer informasjon: Utdypende informasjon om Rørosregionen Næringshage finner du på våre nettsider. Lurer du på noe så ikke nøl med å spørre: Gard Erik Sandbakken Tlf.: 934 63 964.

Flere jobber