Tolga kommune ligger i Nord-Østerdalen i Hedmark, midt mellom regionsentrene Tynset og Røros. Kommunen har ca. 1650 innbyggere. Disse er fordelt på bygdene Vingelen, Hodalen, Øversjødalen og kommunesenteret Tolga. Kommunen har ca. 185 ansatte. Næringslivet i Tolga er preget av ei sterk og offensiv landbruksnæring. Kommunen har over flere år bevisst satset på tilflytting, og har i dag innbyggere fra nesten 20 ulike nasjoner.

 

stillingledig_tolgakommune_okonomisjef

En viktig forutsetning for god styring og drift av kommunen er god økonomistyring. Økonomisjefen spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Rammebetingelsen for kommunene er i stadig endring. Dette krever en økonomistyring som både har fokus på den daglige oppfølging og det å kunne gi klare styringsråd i et lengre perspektiv. Økonomisjefen inngår i rådmannens ledergrupper.

Vi søker en person med sterk faglig kompetanse og analytiske evner, som sterkt ønsker å bidra til god økonomistyring og forvaltning i en veldrevet kommune.

Du har og er:

  • Har høyere relevant utdanning
  • Kunnskap om og erfaring med regnskap/økonomiarbeid
  • Evne til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
  • Samlende og samhandlende
  • Målrettet, nøyaktig og strukturert
  • Egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:
Spennende, utviklende og givende oppgaver i en liten, men positiv og kompetent organisasjon. Stillingen lønnes etter avtale. God pensjonsordning.

Opplysninger om stillingen kan rettes til, rådmann Stein Halvorsen, stein.halvorsen@tolga.kommune.no, eller telefon: 41 47 21 23
Som IA-bedrift oppfordrer Tolga kommune kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Søknad sendes innen 30. mars 2016 til Tolga kommune, Kommunehuset 2540 Tolga
Det bes om at CV vedlegges da denne benyttes som utvidet søkerliste.

Søkere som ber om konfidensiell behandling må oppgi og begrunne dette. Det vises for øvrig til Offentlighetslovens § 25.

 

Flere jobber