Rendalen Kirkelige Fellesråd søker kirketjener/kirkegårdsarbeider.

stillingledig_rendalenkirke9

Rendalen Kirkelige Fellesråd har ledig inntil 50 % stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider. Stillingen omfatter blant annet tjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger, graving, stell av fondsgraver, renhold, vedlikeholdsarbeid inne og ute. Det kreves medlemsskap i Den norske kirke.

Krav til sertifikat Førerkort: Kl. BE (personbil/varebil og tilhenger)

LINK TIL STILLINGEN: http://www.rendalenkirke.com/57296236

Flere jobber