Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 14 virksomhetsområder.

Ledig stilling som koordinator for sørsamisk forvaltningsområde

Kort om stillingen
Røros kommune innlemmes i sørsamisk forvaltningsområde fra 1. juli 2018. Kommunen er opptatt av at det samiske språket og den samiske kulturen skal bli en naturlig del av kommunen. Vi søker derfor etter en koordinator for sørsamisk forvaltningsområde. Stillingen er en 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver og ansvar
Koordinatoren skal arbeide med å innlemme Røros kommune i forvaltningsområdet for samisk språk ved å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk og kultur, samt fremme funksjonell tospråklighet i Røros. Videre skal koordinatoren bidra til å styrke sørsamisk språk og kultur i kommunens organisasjon. Koordinatoren vil ha ansvar for ledelse, rapportering og saksbehandling innenfor sitt saksfelt, og skal videre ivareta representasjon utad, samhandling med øvrige kommunale virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. Koordinatoren vil organisatorisk høre til i rådmannens stab/støtte-funksjon.

Kvalifikasjoner
● Behersker sørsamisk språk, muntlig og skriftlig
● Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå
● Erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse
● Resultat- og prosessorientert
● God kunnskap om sørsamisk språk og kultur
● Det er en fordel med dokumentert ledererfaring

Personlige egenskaper
Evne til å skape engasjement
● Gode samarbeidsevner
● God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby
Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
● Lønn etter kvalifikasjoner
● Kommunal avtale med treningssenter
● Konkurransedyktig pensjonsordning

Søknadsfrist: 24.08.2018

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Marit Trollerud Jansen, tlf. 97541376, eller epost: mtj@roros.kommune.no

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med personalkonsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

Flere jobber