Verdensarvstedet Røros ligger i Sør-Trøndelag og har ca. 5.600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag og et rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Tekniske områder er organisert i tre avdelinger: Bygg- og eiendomsforvaltning, Lovforvaltning og Kommunalteknikk. 

roroskommune3

Røros kommune er i stadig utvikling og gjennomfører jevnlig anskaffelser innen bygg- og anleggsprosjekter. Vi står nå ovenfor en stor omstrukturering innen helse- og omsorgsektoren, noe som vil medføre store utviklings- og byggeprosjekter. I tillegg er det jevnt pågående VA-prosjekter og vi skal utvikle teknisk senter som samler Tekniske utetjenester og Blålysenheter i en felles beredskap og overvåkning. Som prosjektleder vil du ha ansvar for behovsutredning, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranse og oppfølging ved leveranse. Avdeling for bygg- og eiendomsforvaltning har ansvar for kommunens bygninger og eiendommer. Røros kommune har en bygningsmasse på 45.000m2 BTA hvorav omtrent 130 utleieboliger, oppvekstbygninger, helse og omsorg, administrasjonsbygg samt tekniske bygninger. Avdelingen har mye tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid i utvikling av bygningsmasse og i boligsosialt arbeid.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/ siv.ing med bygningsteknisk og prosjekt kompetanse.
 • Erfaring med prosjektledelse, offentlige anskaffelser og byggeledelse.
 • God kjennskap til ulike entreprisemodeller og tilhørende Norsk standard.
 • God kjennskap til byggherreforskriften.

Egenskaper for stillingen:

 • God evne til å arbeide tverrfaglig, og med ulike kundegrupper.
 • Tydelig og resultatorientert.
 • God samarbeidsevne og evne til å se saker i helhet og sammenheng.
 • God framstillings og formidlingsevne både skriftlig og muntlig.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Vi tilbyr:

 • En allsidig og spennende jobb.
 • Et sterkt fagmiljø som satser på utvikling og kompetansebygging.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode skoler og god barnehagedekning.
 • Pensjonsordning i KLP.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte virksomhetsleder/ teknisk sjef Dag Øyen tlf 72419400

Tilsetting skjer i Røros kommune på de vilkår, og med de plikter som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. I henhold til offentlighetslova §25, 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres.

Skriftlig søknad med CV sendes Røros kommune, tilsettingsutvalget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros innen 30. mars 2016, eller på e-post til postmottak@roros.kommune.no

www.roros.kommune.no

Flere jobber