Verdensarvstedet Røros ligger i Sør-Trøndelag og har ca. 5.600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag og et rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Tekniske områder er organisert i tre avdelinger: Bygg- og eiendomsforvaltning, Lovforvaltning og Kommunalteknikk.

roroskommune

Virksomhet for tekniske områder har nylig vært gjennom en omorganisering. Virksomheten har stor fokus på utvikling og bygging av kompetanse. Vi skal være i førersetet og levere tjenester av høy kvalitet med smarte løsninger. Vi har et sterkt og interessant fagmiljø hvor tverrfaglig arbeid og helhetstenking står høyt.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole. Fortrinnsvis med bygningsteknisk kompetanse eller innen plan/ byggesak.
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og byggesak.
 • God kjennskap til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter.

Egenskaper for stillingen:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert.
 • Kunne takle høyt arbeidspress i perioder.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Vi tilbyr:

 • En allsidig og spennende jobb.
 • Et sterkt fagmiljø som satser på utvikling og kompetansebygging.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode skoler og god barnehagedekning.
 • Pensjonsordning i KLP.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte virksomhetsleder/ teknisk sjef Dag Øyen tlf 72419400 E-post: dag.oyen@roros.kommune.no

Tilsetting skjer i Røros kommune på de vilkår, og med de plikter som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. I henhold til offentlighetslova §25, 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres.

Skriftlig søknad med CV sendes Røros kommune, tilsettingsutvalget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros innen 30. mars, eller på e-post til postmottak@roros.kommune.no

www.roros.kommune.no

Flere jobber