Verdensarvstedet Røros ligger i Sør-Trøndelag og har ca. 5.600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag og et rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Tekniske områder er organisert i tre avdelinger: Bygg- og eiendomsforvaltning, Lovforvaltning og Kommunalteknikk. 

roroskommune2

Virksomhet for tekniske områder har nylig vært gjennom en omorganisering. Virksomheten har stor fokus på utvikling og bygging av kompetanse. Vi skal være i førersetet og levere tjenester med smarte løsninger og av høy kvalitet. Vi har et sterkt og interessant fagmiljø hvor tverrfaglig arbeid og helhetstenking står høyt. Virksomheten har behov for saksbehandler som kan dekke behovet på dele og seksjoneringssaker, private planforslag og enklere byggesaker.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole. Fortrinnsvis med kompetanse eller innen plan og/ eller byggesak.
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og byggesak.
 • God kjennskap til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter.

Egenskaper for stillingen:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert.
 • Kunne takle høyt arbeidspress i perioder.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Vi tilbyr:

 • En allsidig og spennende jobb.
 • Et sterkt fagmiljø som satser på utvikling og kompetansebygging.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode skoler og god barnehagedekning.
 • Pensjonsordning i KLP.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte virksomhetsleder/ teknisk sjef Dag Øyen tlf 72419400 e-post: dag.oyen@roros.kommune.no

Tilsetting skjer i Røros kommune på de vilkår, og med de plikter som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. I henhold til offentlighetslova §25, 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres.

Skriftlig søknad med CV sendes Røros kommune, tilsettingsutvalget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros innen 30. mars, eller på e-post til postmottak@roros.kommune.no

www.roros.kommune.no

Flere jobber