Etterlyser flere engasjerte kvinner

Det var først da Guro Svae kom flyttende til Vingelen fra Ullevål Hageby at hun tok på seg sitt første styreverv. – Det handler om å bidra til lokal verdiskapning.

Da muligheten bød seg, var hun aldri i tvil. Gründer, økonom, kone og trebarnsmamma Guro Svae bodde midt i Oslo og trivdes kjempegodt, men har alltid hatt et sterkt ønske om at hennes barn skulle vokse opp i de samme omgivelsene som henne selv. I 2012 fikk hun endelig overbevist mannen Torgeir om at Vingelen var den rette plassen for dem.

– Her i Vingelen kjenner vi hverandre, det er lettere å gi en trygg oppvekst og ha litt kontroll på hva som skjer. I tillegg har vi overtatt hemgarden min. Så det er mye historie og verdier å ta vare på som jeg synes er viktig.

 

Jorda leier de ut og melkekvota har de solgt. Det går også an å gjøre karriere innen andre ting enn landbruk når man bor i pittoreske Vingelen. Men, egentlig var planen til Guro å trappe litt ned på arbeidstimer da hun flytta hjemover. Løsningen for å få med seg Torgeir, som har gjort karriere innen finans, var at han ukependla i noen år frem til den rette jobben dukka opp lokalt. Som alenemor til tre små barn fire dager i uka, så hun for seg å bremse ambisjonsnivået sett i forhold til karriere og sånt, som hun sier. Men det ble jo ikke det.

Det er kanskje sånn jeg er, at jeg liker å ta spennende muligheter.

– Jobben jeg fikk som leder for Accountor på Tynset, var en mer spennende jobb enn jeg hadde sett for meg at jeg kunne få. Da skjedde alt på en gang.

De hadde satt i gang med husbygging og hadde først tenkt til å flytte opp da det var klart. I stedet fikk altså Guro dette jobbtilbudet som sjef for regnskapsbyrået på Tynset, og samtidig solgt den ene butikken hun var eier for i Oslo. Da ble det leiebolig et år, og den eldste gutten deres kunne begynne i første klasse i sin nye hjembygd.

– Hvis du lurer på om vi savner byen, så savner vi de tilbudene som er der, men det kan jeg jo reise å få brukt. Vi er uansett i en livsfase hvor vi ikke brukte bytilbudet så godt. Vi bodde veldig sentralt og brukte ikke noe mer tid på logistikk da enn nå. Så da er liksom hverdagen det den er, med jobb, barnehage og ettermiddager. Det er det samme. Men, jeg må si det er veldig luksus å kunne ta seg en liten fjelltur etter middag. Det er en veldig nærhet til naturen oppi her som vi setter stor pris på.

Som eier av tre butikker fra tida hun bodde i Oslo, hadde hun blitt kjent med formalitetskravene i et styrearbeid. Likevel var det først da hun flytta hjem at hun takket ja til å ta på seg styreverv i andres selskap enn sitt eget.

Mye kan nok forklares med tid, at det jammen ikke er alt man kan ha kapasitet til som trebarnsmamma og gründer. På den annen side blir kanskje følelsene litt annerledes når det er en lokal familiebedrift som etterspør kompetansen din. I dette tilfelle Eggen gardsysteri, som ville ha Guro som ny styreleder.

– Jeg tenkte det var en spennende mulighet til å bidra. Eggen var opptatt av å få inn noen som kunne tenke business og drive god butikk. Jeg er veldig opptatt av at lokale bedrifter skal lykkes og kunne utvikle seg, og ikke minst hjelpe dem til å tenke at det finnes muligheter til å ekspandere. Å utvikle flere arbeidsplasser er jo veldig viktig for oss i regionen her. Så i den grad et eksternt styre kan bistå lokale bedrifter med å utvikle seg og skape flere arbeidsplasser, så er det en viktig rolle.

Guros styreverv per i dag

  • Styreleder i HB Woman AS
  • Styreleder Eggen Gardsysteri AS
  • Styremedlem Alvdal Skurlag AS

Daglig leder i ysteriet, Marius Eggen, forteller at de er bevisste på mange faktorer når de skal sette sammen et styre. – Vi trenger kompetanse fra primærnæring, næringsmiddelproduksjon og økonomi, samt et blikk utenfra fra andre bransjer for å få et profesjonelt styrearbeid. I tillegg tror jeg på at jo større spredningen er på kjønn, alder og preferanser, jo mindre er muligheten for at en trør seg blind.

På mange måter har Guro vært et friskt pust på styrearenaen i Fjellregionen. For det er ikke til å stikke under en stol at det gjerne er menn på femti+ som dominerer og roterer i ulike styreverv.

–Det er kanskje få kvinner, særlig unge kvinner, som melder seg som aktuelle kandidater. Og da blir de ikke tenkt på heller når det skal rekrutteres i nye styrer. Det kan godt hende det har med livsfase å gjøre. Er du i en småbarnsfase er det krevende å finne tid til det. Men, det trenger ikke å være så tidkrevende heller.

Jeg oppfordrer veldig de bedriftene som skal rekruttere et styre til å tenke på en slik balanse, for jeg tror unge kvinner har en nyttig innfallsvinkel og masse spennende å bidra med inn i et styrearbeid.

– Tror du at en del tenker at de ikke har nok kompetanse til å ta på seg et sånn verv?

– Ja, men samtidig så må du huske på at bare ved å være arbeidstaker i forskjellige type jobber har du sannsynligvis lært litt. Og hvis du har en interesse for det, så har du mest sannsynlig mye kompetanse å komme med.

– Det viktigste er et engasjement. Jeg tror det bare er å ta sjansen, hoppe i det og prøve. Og tenke at her vil jeg være med å bidra til lokal verdiskapning. For det er jo det det handler om: å bidra og å ha et engasjement for lokalsamfunnet.

4 tips fra Guro til deg som vurderer å ta på deg et styreverv:

  • Vær bevisst på hva som kan være ditt bidrag inn i styret.
  • Har du kjennskap til firmaet og bransjen? Hvis ikke sett av tid til å bli kjent
  • Vær klar over at det kan kreve tøffe avgjørelser.
  • Viktig å avklare hva eier/daglig leder forventer av styret, særlig viktig i små selskaper (ofte mer avklart i store).

Flere jobber