RørosBanken ble etablert i 1842. Vi er 46 medarbeidere som tar hånd om 14.000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken hadde per 30.03.2022 en forretningskapital på 9.16 mrd. kroner. RørosBanken er en del av Eika alliansen sammen med om lag 50 sparebanker fordelt over hele landet.

Bankens forretningside; Vi tar samfunnsansvar og skal være en aktiv støttespiller innenfor finansielle tjenester og økonomiske rådgivning til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. Med en kombinasjon av individuell rådgivning og moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for hele kundens økonomi.

Rørosbanken søker vaktmester i 50 % stilling

Vår vaktmester går av med pensjon, og vi søker etter en praktisk anlagt person til å ivareta daglig drift og vedlikehold av bankens eiendommer og utstyr. Arbeidet vil i hovedsak bestå av praktiske oppgaver, men det er også tillagt stillingen å avtale og følge opp innleide tjenester og foreta innkjøp. Stillingen er underlagt avdeling for intern drift.

Banken vil, samtidig som stillingen lyses ut, innhente tilbud på leie av vaktmestertjenester fra tilbydere av dette.

 

Vi søker deg som:

 • Liker å løse praktiske oppgaver
 • Ikke er redd for «å ta i et tak»
 • Er løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Tar initiativ og jobber selvstendig
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø

 

Videre kvalifikasjoner vi ser etter:

 • God evne til å ta i bruk IT-verktøy
 • Initiativrik
 • Yrkesfaglig formalkompetanse og praksis er ønskelig, men ikke et krav
 • Økonomisk forståelse
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Jobb i en solid og fremoverlent lokalbank som er i god vekst

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder intern drift, Erland Sjøvold telefon 480 52 970 eller kre@rorosbanken.no .  

 

Skriftlig søknad sendes innen 24. juni til RørosBanken v/Kjetil Reinskou kre@rorosbanken.no

 

WWW.ROROSBANKEN.NO

 

Flere jobber