Næringslivet vil ha nye traineer. Vil du bli en av de 3 – 5 som får jobb som trainee i Fjellregionen i høst?

For sjette år på rad lyses det ut traineestillinger i Fjellregionen. Så langt er 14 traineer blitt ansatt, fem av dem i fjor høst. Fjelltrainee-programmet består av 27 virksomheter innenfor både privat og offentlig sektor i og rundt regionsentrene Røros og Tynset. Et traineeløp kan omfatte både flere arbeidsgiver, fagområder og/eller avdelinger.

Det viktigste er at traineestillingen er interessant og meningsfylt både for traineen og arbeidsgiver. Er du interessert? Ta kontakt!

Vi kan tilby:

Unik start på din yrkeskarriere
Faglig påfyll gjennom deltagelse på ulike samlinger og frokostmøtet i og utenfor regionen
Individuell oppfølging og utviklingssamtaler med bedriftsrådgivere

Tverrfaglige traineeprogram – 2-4 stillinger

Alle som har fullført en bachelor- eller mastergrad innen sommeren 2016 oppfordres til å søke. Vi legger vekt på tverrfaglighet og tilpasser traineeprogrammet ut i fra din kompetanse. Forespurt kompetanse blant våre medlemmer er blant annet:

Økonomi
Ingeniører innen blant annet bygg, arealplanleggere, geomatikk, bygg, va Elkraft, kommunaltekniske fag, energi og miljø
Arkitekter og landskapsarkitekter
Logistikk
Hotellfag
Markedsførere

Trainee, kommunikasjonsfag, Røros kommune – 1 stilling, to års engasjement

Som trainee innen kommunikasjon vil du ta del i kommunens utviklingsarbeid knyttet til kommunikasjon og oppfølging av kommunens innbyggere. Du vil bli inkludert i rådmannensstab og skal jobbe tverrfaglig i kommunen. Vi søker deg med en grad innen medier og kommunikasjon eller tilsvarende utdanning.

Hvorfor søke jobb i Fjellregionen?

Fjellregionen består av kommunene Røros, Tynset, Holtålen, Os, Tolga, Alvdal, Rendalen og Folldal.

Her kan du som nyutdannet få en gylden karrieremulighet. Vårt lokale næringsliv er i endring og vekst. Som yrkestaker i distriktet er du ikke bare med på å utvikle virksomheten du er ansatt i, men du er også med på å utvikle samfunnet rundt deg.

Søknadsfrist:
tirsdag 13.mars 2016

Oppstart: medio august 2016 eller etter avtale

Stillingsform: Engasjement 1-2 år

Kontaktperson: Sindre Oterhals og Bård Sundmoen Aas

Søknad sendes per e-post til: sindre@roroshagen.no

Søknaden skal inneholde søknadsbrev og CV. Attester, referanser og vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning ettersendes etter avtale.

LINK TIL STILLINGSTEKST: http://roroshagen.no/bli-trainee-soknadsfrist-13-mars/

Flere jobber