Med sine 5 500 innbyggere er Tynset regionsenter i Nord-Østerdal, Hedmark fylke. Landbruk er fortsatt en viktig del av næringslivet, men i Tynset sentrum er det offentlig sektor, handel, data, jus, regnskap, bygg og anlegg som dominerer. Trivelige boligområder kombinert med et bredt kultur- og fritidstilbud gjør Tynset til et attraktivt bosted. Tynset har «byens funksjoner» med variert servicetilbud, men uten stress og mas.

Vår nye tekniske sjef vil få en svært sentral lederstilling med ansvar for tekniske tjenester og eiendom. Ansvarsområdene er delt inn i vann, avløp og renovasjon, kommunale bygg og utleieboliger, veier, gatelys og grøntområder, gjennomføring av byggeprosjekter og samhandling med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. I tillegg vil du ha ansvar for personal, økonomi, kontakt med Husbanken, grunnerverv og planlegging. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe. Du er en faglig dyktig og erfaren leder som bidrar til at kommunen kan videreutvikle og levere helhetlige og gode tjenester til sine innbyggere.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Ledererfaring, gjerne fra kommunal virksomhet
– Relevant høyere utdanning
– Kjennskap til fagområdet og god økonomiforståelse
– Tydelig og inkluderende leder med gode strategiske egenskaper
– Entusiastisk og resultatorientert med god gjennomføringsevne

Personlige egenskaper:
– Strategisk og analytisk
– Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
– Selvstendig og utadvendt
– Gode samarbeidsevner
– Samlende og engasjerende som leder

Vi tilbyr:
– Spennende ledelsesutfordringer
– Strategisk lederstilling i en spennende kommune
– Store muligheter for å kunne påvirke organisasjonens utvikling
– En kompetent organisasjon med mange dyktige ledere og medarbeidere

Det er viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier som er trygghet, inkludering, puls og optimisme.

Vi tilbyr lønn etter avtale, gode pensjonsvilkår og gode arbeidsbetingelser. Arbeidssted er Tynset rådhus. Stillingen rapporterer til rådmann.

Arbeidstakere tilsettes i Tynset kommune på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Tynset kommune er en IA-bedrift.

Kontaktpersoner:
Arild Einar Trøen, Rådmann, tlf: 62485013, mobil: 95898702, Arild.Einar.Troen@tynset.kommune.no
Morten Bersvendsen Often, Assisterende rådmann, tlf: 62485014, mobil: 92063308, Morten.Often@tynset.kommune.no

Søknad sendes
Tynset kommune benytter elektronisk søknadsprosess www.tynset.kommune.no –
«Ledige stillinger».

Søknadsfrist: 20. mars 2017

http://tynset.kommune.no

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=91791987&WT.synd_type=agent
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?ID=9539085

Flere jobber