Rørosmeieriet as ble stiftet i 2001. Vi lager utelukkende økologiske meieriprodukter, med utspring i rike mattradisjoner fra Røros-traktene, og med godt meierifaglig håndverk. Rørosmeieriet har besluttet å bygge ut og samle sin aktivitet på Røros. Disse planene inkluderer også et opplevelsessenter som skal styrke vår posisjon som Norges fremste økologiske meieri.

Verdiene EKTE; Engasjert- Kompetent- Troverdig – Effektiv, styrer våre valg.

 

Vi søker etter en målrettet og proaktiv person som skal bidra til sikre og forsterke Rørosmeieriets utvikling i årene som kommer.

Arbeidsoppgaver:
– Økonomistyring og analyser, herunder:
– Koordinere budsjett- og prognosearbeid
– Løpende oppfølging av regnskap og prosjekter
– Internkontroll og kalkyler for forbedring av prosjekter, rutiner, prosesser og lønnsomhet
– Kvalitetssikring av kunde- og leverandøravtaler
– Superbruker ERP
– Kontorledelse med personalansvar
– Medvirkende i operativ drift av kontor

Ønskede kvalifikasjoner:
– Økonomisk-administrativ utdannelse på høyere nivå
– Være EKTE og identifisere seg med våre verdier
– Relevant erfaring
– Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig

Du er en handlekraftig person som trives med å jobbe selvstendig i et utviklingsorientert arbeidsmiljø med høyt tempo. Du har god forretningsmessig forståelse, tar ansvar, og yter det du kan for at KUNDEN skal få riktige varer til rett tid, og at Rørosmeieriet har en sunn og bærekraftig økonomisk utvikling.

Arbeidsted: Røros
Ønsket tiltredelse: mai/juni 2017
Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 17. februar 2017

For nærmere opplysninger og innsendelse av søknad med CV, kontakt:
Gunhild Sun Bellsli | tlf. 915 66 273 | gunhild@rorosmeieriet.no eller
Trond Vilhelm Lund | tlf 991 07 731 | trond@rorosmeieriet.no

www.rorosmeieriet.no

Fullstendig stillingsutlysning finner du hos NAV: https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?ID=9524639

Flere jobber