KOORDINATOR FOR SØRSAMISK FORVALTNINGSOMRÅDE (2.GANGS UTLYSNING)

Røros ble 1. juli en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Dette er en gladnyhet for hele Sápmi og gir større muligheter for å beholde sørsamisk som et levende språk også i framtiden.

Kommunen er opptatt av at det samiske språket og den samiske kulturen skal bli en naturlig del av kommunen og dette får stor betydning for hvordan kommunen arbeider med kommunikasjon. I et forvaltningsområde er samisk og norsk likestilte språk. 

 

Vi søker derfor etter en koordinator for sørsamisk forvaltningsområde. Stillingen er en 100% fast stilling.

 

Koordinatoren skal arbeide med å innlemme Røros kommune i forvaltningsområdet for samisk språk ved å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk og kultur, samt fremme funksjonell tospråklighet i Røros. Videre skal koordinatoren bidra til å styrke sørsamisk språk og kultur i kommunens organisasjon. Koordinatoren vil ha ansvar for ledelse, rapportering og saksbehandling innenfor sitt saksfelt, og skal videre ivareta representasjon utad, samhandling med øvrige kommunale virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. Koordinatoren vil organisatorisk høre til i rådmannens stab/støtte-funksjon.

Kvalifikasjoner

– Behersker sørsamisk språk, muntlig og skriftlig
– Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå
– Erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse
– Resultat- og prosessorientert
– God kunnskap om sørsamisk språk og kultur
– Det er en fordel med dokumentert ledererfaring

Personlige egenskaper
– Evne til å skape engasjement
– Gode samarbeidsevner
– God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby
– Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
– Lønn etter kvalifikasjoner
– Kommunal avtale med treningssenter
– Konkurransedyktig pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Marit Trollerud Jansen, tlf. 97541376, eller epost: mtj@roros.kommune.no

 

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med personalkonsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

SPENNENDE, VARIERTE OG UTFORDRENDE STILLINGER

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 14 virksomhetsområder.

 

PULSEN I FJELLET

Pulsen i fjellet er Røros kommune sin visjon. Bakgrunnen for visjonen er en omfattende prosess, hvor nærmere 500 rørosinger aktivt har deltatt og kommet frem til kvaliteter som er særegne for Røros og verdiord som beskriver Rørossamfunnet.

De tre kvalitetene som betegner, beskriver og gir Rørossamfunnet identitet er kultur, verdensarv og industri. Rørossamfunnet er også inkluderende og stolt – engasjementet og dugnadsånden pulserer. Det er lagt til grunn at disse kvalitetene og verdiordene omfattes av Røros kommune sin visjon Pulsen i fjellet.

Visjonen beskriver hva Røros kommune skal være; den er en rettesnor for alle ansatte og representanter for Røros kommune.

Pulsen i fjellet blir et nyttig verktøy som bevisstgjør hvor hardt og raskt pulsen slår innenfor ulike avdelinger og områder. Den har sitt visuelle uttrykk som til enhver tid minner oss om kommunens og Rørossamfunnets puls – fra hvilepuls til makspuls, og alle nivåene i mellom.

Pulsen starta i grunnfjellet, av den har Røros vokst fram og her skal den fortsatt slå sterkt. Pulsen i fjellet omfatter alle aspekter av vår felles fjellpuls. Det pulserende kulturlivet er rangert som landets beste fem år på rad. Samtidig er utfordringer knyttet til budsjett, kommuneøkonomi og kommunestruktur en påminnelse om viktigheten av at Røros kommune daglig jobber for at Pulsen i fjellet skal fortsette å slå sterkt. Pulsen i fjellet omfatter alle ansatte, fastboende, tilreisende og tilflyttende i Røros kommune, og minner oss om at pulsen slår jevnt og varierende, i takt med arrangementer, årstider, samfunns- og næringsutvikling.

 

Flere jobber