Gjennom stram økonomistyring, kulturbygging, flerfaglig prosjektarbeid og samarbeid på tvers av hele kommunens tjenestetilbud, har vi etablert et godt fundament for fortsatt god utvikling. Vi er stolte av å ha stor fremgang på målinger i beste praksis blant kommunene i Norge. Vi har lagt et solid grunnlag i vårt strategiarbeid, og vår nye rådmann blir sentral i å forme og iverksette vår neste utviklingsstrategi samt til å lede oss inn i fremtiden!

Vi søker en trygg, tydelig og synlig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Vår nye rådmann får ansvar for å lede en kommune i en sterk fjellregion, plassert i verdens kulturarv med ansatte og en befolkning som er stolte av å representere sin kommune. Samfunnet kjennetegnes av stort engasjement, dugnadsånd og er levende innen kultur, næring, friluftsliv og idrett.

Gjennom stram økonomistyring, kulturbygging, flerfaglig prosjektarbeid og samarbeid på tvers av hele kommunens tjenestetilbud, har vi etablert et godt fundament for fortsatt god utvikling. Vi er stolte av å ha stor fremgang på målinger i beste praksis blant kommunene i Norge. Vi har lagt et solid grunnlag i vårt strategiarbeid, og vår nye rådmann blir sentral i å forme og iverksette vår neste utviklingsstrategi samt til å lede oss inn i fremtiden!

Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Rørossamfunnet og du må være motivert av samfunnsoppdraget. Rådmannen vil ha spesielt fokus på generell ledelse og økonomistyring. I tillegg er god dialog mellom administrasjon, politisk nivå i kommunen og innbyggere, noe rådmannen skal bidra aktivt til. Du må kunne vise til gode resultater som leder innen offentlig og/eller privat virksomhet. Videre vil vi legge vekt på at du har erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid, god forståelse for samhandling mellom politisk og administrativ ledelse og innsikt i offentlig forvaltning.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:  
 • være opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
 • etablere gode relasjoner internt i organisasjonen, politikere, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen
 • sikre at Røros kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
 • arbeide aktivt for å tilrettelegge for bolyst, blilyst, nærings- og stedsutvikling
 • sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • være bindeleddet mellom det politiske og administrative system.
 • være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene
 
Ønskede kvalifikasjoner:  
Vi ønsker at vår nye rådmann skal ha en motiverende og inkluderende lederstil.  

Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid med både interne og eksterne aktører vil bli vektlagt. For å lykkes og trives tror vi at vår toppleder:

 • viser interesse for Røros som sted og samfunn, og skaper innhold i vår visjon «Pulsen i fjellet»
 • er utviklingsorientert og har erfaring fra endringsprosesser
 • har en god gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig
 • har god prosesskompetanse og kan kjennetegnes som en lyttende lagspiller
 • har solid erfaring med økonomistyring
 • forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service
 • har høyere relevant utdannelse
Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
Vi tilbyr:  

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Kontaktpersoner og søknadshåndtering:  

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Se stillingsutlysningen på Headvisor.

Våre rådgivere i Headvisor kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale.
Torstein Sneisen tlf. 918 88 186
Tor Jakob Reitan tlf. 950 51 111
For mer informasjon om kommunen kan også ordfører i Røros kommune kontaktes.
Hans Vintervold tlf. 482 76 054
Kortfattet søknad og cv sendes innen søknadsfristens utløp 18. oktober.  

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5.600 innbyggere. Røros er regionsenteret og har et variert næringsgrunnlag, et rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Sørsamisk kultur og næringsutøvelse er en viktig ressurs for Røros som lokalsamfunn. I 1980 ble den unike og fredede Bergstaden oppført på UNESCO’s liste over verdens kulturarv. Røros er et pulserende samfunn med mange festivaler og større arrangement samt ca. 3.000 aktive hytteeiere, og rangert til landets beste kulturkommune sjette år på rad i 2017. Vi har også mange store og innovative industriarbeidsplasser. Bergstaden Røros er et levende kulturminne og en av Norges mest urbane småbyer.

roros.kommune.no

Flere jobber