En fast ansettelse er viktig for en hver bedrift og det er kostbart å feile. De fleste bedrifter har et ønske om å fremstå som profesjonelle i rekrutteringsprosessen, men oppgaven kommer på toppen av daglige gjøremål. For å sikre seg den best egnede kandidaten for stillingen er en vellykket prosess avgjørende. Dette omfatter også å kvalitetssikre hvilke kvalifikasjoner og  egenskaper som kreves i stillingen. En rett ansettelse vil bidra til verdiskapning og økt vekst for bedriften, noe som igjen kan måles på i bedriftens driftsresultat.

Vi kan bistå i hele eller deler av rekrutteringsarbeidet.

Search*
Behovsanalyse før utlysning
Annonsering
Motta søknader
Håndtere kontakten med søkere
Intervjuer
Testing
Referansesjekk
Sluttvurderinger
Sluttvurdering med testing av finale kandidater
Tilbakemelding til alle søkere

Velg med hjertet benytter forskningsbaserte og DNV-sertifiserte tester.
Vi er autorisert på Cut-e  evne- og ferdighetstester og personlighetsanalyse.

*Aktivt og målrettet søk etter kompetente og motiverte kandidater som nødvendigvis ikke er på jobbsøk. Metoden er diskret og målrettet.

Flere jobber