Tolga kommune ligger i Nord-Østerdalen i Hedmark, midt mellom regionsentrene Tynset og Røros. Kommunen har ca. 1650 innbyggere. Disse er fordelt på bygdene Vingelen, Hodalen, Øversjødalen og kommunesenteret Tolga. Kommunen har ca. 180 ansatte. Næringslivet i Tolga er preget av ei sterk og offensiv landbruksnæring. Kommunen har over flere år bevisst satset på tilflytting, og har i dag innbyggere fra neste 20 ulike nasjoner.

stillingledig_tolgakommune_rektor

Fra 1. august 2016 har vi ledig attraktiv stilling som virksomhetsleder (rektor) ved Tolga skole / Sektorleder for Oppvekst i Tolga kommune.

Tolga skole er en 1-10 skole med ca. 150 elever. Skolen har SFO tilbud og Tolga kulturskole er samlokalisert med Tolga skole. Disse to virksomhetsområdene jobber tett sammen. Virksomheten har totalt ca. 25 årsverk. Oppvekst og læring er et helt sentralt satsingsområde i Tolga kommune. En satsing som er godt politisk forankret og vedtatt gjennom styringsplattform for Oppvekst. Under oppvekstsektoren i Tolga kommune inngår det 4 virksomheter. Ved siden av Tolga skole er dette; Vingelen skole- og barnehage, Barnehagene i Tolga og Tolga kulturskole. Alle disse virksomhetene har egne ledere med fullt personalmessig, økonomisk og faglig ansvar. Alle inngår i teamet som utgjør sektor Oppvekst. Virksomhetslederen ved Tolga skole skal ha det overordnede koordinerende ansvaret for sektoren. Tolga skole er kjent for sitt sterke og inkluderende læringsmiljø, der dyktige lærere er kjernen. Som virksomhetsleder (rektor)/sektorleder vil du spille en helt sentral rolle for å i ivareta og utvikle skolen og sektoren som læringsarena, kompetansesenter og arbeidsplass.

Tolga kommune inngår i et skoleledersamarbeid med Tynset og Alvdal kommuner, og utdanningssjefen i Tynset kommune ivaretar kommunens rolle i forhold til overordnet skolefaglig kompetanse.

Du skal:

 • Ha det overordnede ansvar for skolens pedagogiske utvikling
 • Ivaretakelsen av personal- og økonomiansvar
 • Være en pådriver for å utvikle skolen både som læringsarena og sentral lokal samfunnsaktør
 • Legge til rette for et utviklende og kompetent læringsmiljø
 • Bistå rådmannen og politikere i forhold til å kunne gjøre gode beslutninger innen skolepolitikken
 • Sikre god samhandling og godt samarbeid med tillitsvalgte, elever og foreldre
 • Ha det koordinerende ansvaret for sektoren Oppvekst


Annet:

 • Virksomhetsleder/sektorlederen inngår i rådmannens ledergruppe


Du er:

 • Tydelig i din kommunikasjon
 • Samhandlende
 • Målrettet og strukturert
 • Har en utviklende holdning og tilnærming

 

Vi tilbyr:
En spennende, utviklende og givende lederoppgave på en veldrevet skole og sektor, med meget kompetente ansatte og i et miljø hvor kultur for læring står sterkt.

Vi søker en person med relevant høyere utdanning med pedagogikk i fagkretsen. Det kreves ledererfaring, helst skoleledererfaring, et inkluderende og positivt menneskesyn og med vilje og evne til å ha fokus på utvikling av alle forhold rundt driften av Tolga skole og oppvekstsektoren i Tolga kommune.  Kunnskap om personalforvaltning og offentlig sektor er også en forutsetning. Egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes etter avtale.

Opplysninger om stillingen kan rettes til enten rådmann Stein Halvorsen, stein.halvorsen@tolga.kommune.no, telefon 41 47 21 23, eller utdanningssjef Bent Kvisle, bent.kvisle@tynset.kommune.no, telefon 90 93 47 74

Søknad sendes innen 30. mars til Tolga kommune, Kommunehuset 2540 Tolga

Det bes om at CV vedlegges da denne benyttes som utvidet søkerliste.

Søkere som ber om konfidensiell behandling må oppgi og begrunne dette. Det vises for øvrig til Offentlighetslovens § 25.

Flere jobber