Tynset kommune er regionsenteret i Nord-Østerdal. Tynset er en by med et variert  servicetilbud. Lokalsjukehus, barnehager, skoler, helsetjenester, gode boligområder og et allsidig kulturtilbud er blant de tjenestene som kommunens vel 5500 innbyggere nyter godt av og setter pris på. Vår visjon er: «Tynset for alle». Våre verdier er trygghet, inkludering, puls og optimisme. Vårt motto er: «Kjem`n til Tynset så trivs`n.»

Vår nye økonomisjef vil komme til en veldrevet kommune med god økonomistyring og høy kvalitet på tjenesteproduksjonen. Du får en sentral strategisk rolle, inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og er en viktig støttespiller for kommunedirektøren, politisk ledelse og kommunens virksomhetsledere. Ansvarsområdet er kommunens overordnede økonomistyring og økonomiforvaltning, samt det overordnede operative ansvaret for økonomiavdelingen. Du er en faglig dyktig og erfaren leder som gjennom godt samspill bidrar til en helhetlig og robust økonomifunksjon i kommunen. Tynset kommune står foran en svært spennende tid med mange utfordringer og muligheter.Foto: Thorbjørn Liell/Ingrafo AS

Ansvarsområder

 • Strategisk planlegging og rådgivning innen økonomi
 • Lede, koordinere og utvikle økonomiavdelingen og den samlede økonomistyringen i kommunen
 • Følge opp politiske vedtak og prioriteringer
 • Foreta økonomiske analyser
 • Finansforvaltning
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid i kommunen
 • Lede og utvikle innkjøpsarbeidet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Solid ledererfaring fra kommunal virksomhet
 • Strategisk og operativ erfaring med økonomiarbeid
 • Erfaring med økonomiske IT-systemer
 • God relasjon – og prosesskompetanse

 

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig og utadvendt
 • Gode samarbeidsevner
 • Samlende og engasjerende som leder

 

Vi tilbyr

 • Spennende ledelsesutfordringer
 • Strategisk lederstilling i en fleksibel og endringsvillig kommune
 • Store muligheter for å kunne påvirke videre omstilling og utvikling
 • En kompetent organisasjon med mange dyktige ledere og medarbeidere
 • Muligheter for å videreutvikle egen kompetanse

 

Det er viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier som er inkludering, trygghet, puls og optimisme.

Vi tilbyr lønn etter avtale, gode pensjonsvilkår og gode arbeidsbetingelser. Arbeidssted er Tynset rådhus. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren.

Arbeidstakere tilsettes i Tynset kommune på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Tynset kommune er en IA-bedrift.

Annen informasjon

For mer informasjon kontakt Erling Strålberg, kommunedirektør tlf. 400 35 383, eller Morten Bersvendsen Often, Assisterende kommunedirektør, tlf. 920 63 308.

 

Kontakt gjerne våre rådgivere Bjørn Frydenborg tlf. 901 05 597 eller Janne Schjølberg tlf. 976 63 974 i Velg med hjertet for en konfidensiell samtale.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk via Webcruiter her. Søknadsfrist 14.01.2021

 

 

 

 

 

Flere jobber