LEDIGE STILLINGER I FJELLKOMMUNENE ALVDAL OG TOLGA

Et landemerke i Innlandet er Tronfjell, og det har blitt sagt at fjellet har landets videste og flotteste utsyn, til minst sju prestegjeld og lenger enn det. Ved foten til denne kjegleforma mastodonten ligger Alvdal,  og Tolga skimtes såklart fra toppen. Dersom du ser deg om etter ny jobb innenfor helse-, ingeniør- eller økonomifaget har de to nevnte kommunene nå mange ledige stillinger.

Kommunelege – Alvdal

På Kommunal Rapport sitt kommunebarometer rangerer Alvdal ofte høyt opp som en av landets beste kommuner. Innenfor barnehage, skole og økonomi bemerker fjellbygda seg svært positivt, og det må vel være en fordel når det nå jaktes på ny kommunelege. Kommunelegen får fastlegevirksomhet i 80% og kommunale legeoppgaver i 20% av stillingen, og inngår sammen med en fast kommunelege og en turnuskandidat i den interkommunale legevaktsordningen med 15-delt vakt. Avstanden til regionsenteret Tynset og Tynset lokalsykehus er kun 24 km. Kommunen kan tilrettelegge for et spesialiseringsforløp for leger uten spesialisering, tilbyr en uke ekstra ferie per år og kommunal vaktbil under legevakt.

To sykepleiere – Tolga Omsorgstun

Tolga er også en kommune som hevder seg høyt på Kommunal Rapport sitt barometer og leverer godt på de fleste sektorer. Innen eldreomsorg er ikke sykepleie hva det en gang var, og kanskje ikke det man tror. Samhandlingsreformen, en aldrende befolkning og et mål om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig har gitt sykehjemmene en brukergruppe som er eldre, sykere og med mer komplekse sykdomsbilder. Derfor jobber pleiepersonalet i Tolga tverrfaglig i godt samarbeid med lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Dette gir et solid fagmiljø som sørger for vedvarende læring og trygghet til å stå i krevende situasjoner. Tolga kommune søker motiverte og engasjerte medarbeidere som har gode kommunikasjonsferdigheter og vil videreutvikle seg selv og sine kolleger. Du har gode relasjonelle evner og er flink til å samarbeide med andre ansatte i enheten og i kommunen ellers.

Helsesykepleier – Alvdal

Driftsenheten omfatter Alvdal legekontor med to faste stillingshjemler for leger og en turnuslege, hjelpepersonell ved legekontoret, helsestasjonsvirksomhet med jordmortjeneste, rus- og psykiatritjeneste og fysioterapi og ergoterapeut. Alvdal helsestasjon består av to fulle helsesykepleierstillinger fra før. Nå har de fått gjennomslag i kommunestyret om å utvide staben med en full stilling til, og søker derfor etter en ny medarbeider.

Enhetsleder helse – Alvdal

Vil du ha spennende jobb i Alvdal kommune? Vi har ledig 100% stilling som enhetsleder helse fra 1. mai 2021. Enhetens ansvarsområder er legekontor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, kommunefysioterapeut/-ergoterapeut og psykiatri. Det søkes etter deg som er engasjert, utviklingsorientert og god på relasjonsbygging.

Arealplanlegger/avdelingsingeniør – Tolga

Har du utdannelse på universitets- eller høgskolenivå eller annen relevant fagutdanning? Sitter du i tillegg på god kjennskap til plan- og bygningsloven og dens forskrifter, samt annet relevant lovverk? Og har lyst til å spille en viktig rolle i Tolga sin samfunnsutvikling? Stillingen som arealplanlegger inngår i sektor samfunnsutvikling, enhet plan. Enheten har ansvar for plan, byggesaker, oppmåling og delingssaker.

Driftsoperatør kommunalteknikk – Alvdal

Alvdal kommune søker medarbeider i 100% fast stilling som driftsoperatør innenfor forvalting, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg og bygninger. Stillingens innhold vil være drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg og bygninger. Vi søker en målrettet og strukturert person med relevant utdanning eller erfaring innenfor tekniske fagområder som for eksempel bygg og anlegg, VVS, elektro, miljøteknikk, automasjon og VA.

Prosjektleder eiendom – Tolga

Kommunene Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset skal i 2021 til 2024 gjennomføre et prosjekt for kvalitetsheving av eiendomsdelen av matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register for eiendommer, adresser og bygninger og en sentral komponent i mange systemer og virksomheter. For å legge til rette for økt verdiskapning og bruk av digitale og automatiske tjenester er det viktig med god kvalitet og fullstendighet i matrikkelen. Tolga kommune er vertskommune for prosjektet og vil være base med fast kontorplass, men prosjektleder vil i stor grad kunne innrette arbeidet sitt slik denne finner det praktisk.

Økonomikonsulent – Alvdal

Organisasjon- og serviceenheten har ni årsverk, hvorav to innen økonomi. Har du relevant høyere utdanning og relevant arbeidserfaring? Alvdal tilbyr utfordrende, variert og sjølstendig arbeid innenfor regnskapsføring, fakturabehandling, utfakturering, avstemming, kvalitetssikring og internkontroll, årsoppgjør og systemansvar.

Les hele utlysningen her og søk innen 1. mars 2021

Flere jobber