Røros kommune har flere varierte undervisningsstillinger som blir ledig fra i høst, inntil 7,8 årsverk. Brekken oppvekst- og lokalsenter, Røros skole og kulturskolen søker etter dyktige og engasjerte medarbeidere. Oversikt over de ledige stillingene:

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Brekken oppvekst- og lokalsenter

Det vil være behov for 1,6 årsverk lærerstillinger i sør- og nordsamisk administrert fra Brekken oppvekst- og lokalsenter. Vi trenger lærere som kan undervise i sør- og nordsamisk språk, og etter LK06s på samisk i fagene samfunnsfag, kunst og håndverk, og KRLE.

Den nordsamiske undervisningsdelen utgjør 20% og vil kunne inngå i en større allmenlærerstilling ved Røros skole. Lærere med ansvar for sørsamisk undervisning arbeider ambulerende, det vil si at de reiser til elevenes skoler. Til elever utenfor kommunen blir det gitt fjernundervisning. Fjernundervisning er opplæring ved hjelp av IKT.

Stillingsprosentene for stillingene er:

  • 20% fast nordsamisk
  • 80% fast sørsamisk
  • 60% vikariat sørsamisk

Stillingene har oppstart 01.08.2018. Vikariatets varighet er fra 01.08.2018 – 31.07.2019.

 

Røros skole

Det er ledig inntil 5 stillinger for lærere i grunnskolen, faste og vikariater. Stillingene er ledige fra 01.08.2018. Vi har behov for lærere på både 1.-7. trinn og 8.-10. trinn.

 

Kulturskolen

Ledige stillinger som kulturskolelærere, inntil 1,2 årsverk. Vi søker lærere som kan undervise på instrumentene gitar, bass, sang, piano og treblås. Det kan også være aktuelt med andre instrument/disipliner etter behov og kvalifikasjoner.

Stillingene kan la seg kombinere med stillinger i grunnskole, barnehage m.m. dersom det er mulig og ønskelig. Oppstartsdato er 01.08.2018.

Stillingsprosentene på stillingene er:

  • 55% fast
  • 15% fast
  • 50% fast

 

Søknadsfrist: 15.04.2018

For fullstendig utlysning se kommunens nettside under «Ledige stillinger».

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Virksomhetsleder/rektor ved Brekken oppvekst- og lokalsenter Ingvild Prøsch-Moen tlf. 92 44 29 75, eller epost: ingvild.prosch-moen@roros.kommune.no

Virksomhetsleder for kulturskolen Nils Graftås, tlf. 92825647, eller e-post: nils.graftas@roros.kommune.no

Konstituert virksomhetsleder/rektor ved Røros skole Bodil Moseng, tlf. 94159107 eller bodil.moseng@roros.kommune.no

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med personalkonsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. opplæringsloven § 10-9.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 

Flere jobber