Gjennom Fjelltraineeordningen søker kommunene Røros, Tynset, Holtålen, Os, Tolga og Rendalen samt Tynset sjukehus (Sykehuset Innlandet HF) etter 4 – 5 nyutdannede sykepleiere / vernepleiere for toårig engasjement som trainee.

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Vi kan tilby:

 • En unik start på din yrkeskarriere.
 • En variert praksis fra flere avdelinger i én eller flere kommuner og/eller en kombinasjon mellom praksis på Tynset sjukehus og i kommunene.
 • Et sosialt og faglig nettverk med andre unge voksne gjennom Fjelltrainee-ordningen.
 • Faglig påfyll gjennom tilgang til næringshagens KompetanseForum samt studietur.
 • Lønn i henhold til tariffavtale.
 • Fjelltrainee er en regional traineeordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.
 • Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år. I samarbeid med søkere og arbeidsgivere vil vi sette sammen et variert praksisløp, enten gjennom rullering på flere avdelinger i én kommune, eller i samarbeid mellom flere kommuner og/eller sykehuset (gjelder kun sykepleiere). Hensikten med denne felles utlysningen er å skape og synliggjøre flere faglig interessante og varierte arbeidsmuligheter for nyutdannede sykepleiere / vernepleiere.

 

Bli Fjelltrainee!

Fjelltrainee gir deg som nyutdannet en unik mulighet til en variert og solid start på yrkeskarrieren. Som nyansatt og ny-tilflyttet får du anledning til å bli en del av et eksisterende sosialt og faglig nettverk med andre traineer innen mange ulike fagområder og i svært forskjellige bedrifter.

Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et rikt kulturliv, uendelige friluftsmuligheter sommer som vinter, urbane kafeer og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Vi lover å ta godt imot deg!

 

Kriterier:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier (senest i løpet av våren 2018).
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. (Alternativt svensk / dansk)
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Politiattest vil bli avkrevd før tiltredelse (ikke eldre enn 3 måneder).
 • Søknadsfrist: torsdag 1. mars 2018

 

Oppstart: etter avtale fra august 2018
Stillingsform: toårig engasjement (trainee)
Kontaktperson: Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage (ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen), tlf.: 98 60 10 01
Søknad sendes til: Fjelltrainee / Rørosregionen Næringshage as sigrid@roroshagen.no

Kun digitale søknader mottas. Søknaden skal inneholde søknadsbrev og CV.
Attester, referanser og vitnemål / karakterutskrift fra høyere utdanning medbringes ved eventuelt intervju.

Det vil bli utarbeidet søkerliste i samsvar med bestemmelsene i Offentlighetslovens § 25. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

 

Mulige arbeidsgivere:

Røros kommune
Tynset kommune
Holtålen kommune
Os kommune
Tolga kommune
Rendalen kommune
Tynset sjukehus (Sykehuset Innlandet HF)

Flere jobber