LEDIGE STILLINGER I DESEMBER

Jula som er like om hjørnet er ei typisk tid for å gjøre opp litt status. Tradisjonelt øker søknadsmassen på jobber etter en ferie og her har vi samlet en knippe med muligheter fra Fjellregionen vår, kanskje finner du det som skaper din nye hverdag i året som kommer. Så håper vi alle får ei fin jul, etterlengta dager med familien og tid til å nyte slutten på året både inne i stua og ute i vinteren!

1. Rørosmuseet – Handverker

Et av Rørosmuseets ansvarsområder er Røros bergstad, som ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. 333 års gruvedrift og byjordbruk hadde skapt en helt særegen by på fjellvidda med unikt trehusmiljø og trearkitektur. Bygningsvernsenteret på Rørosmuseet jobber hovedsaklig med istandsettingsoppdrag for museet, Riksantikvaren og andre private og offentlige kunder. Nå gir endringer i forvaltningen av Statens eiendommer etter Røros Kobberverk nye og utvidete oppgaver. Så er du håndverker med svennebrev som tømrer eller murer, og har god kunnskap om tradisjonelt håndverk, så er dette en jobb du må se nærmere på.

Les hele utlysningen og søk innen 15. januar.

2. Rørosmuseet – Driftstekniker museumsbygg

Rørosmuseets ansvarsområder er bergverkshistorie, bygningsvern, sørsamisk kulturhistorie, naturhistorie og Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Driftsavdeling har driftsansvar for museets bygninger, anlegg, besøksgruve, samlinger, utstillinger og driftsmidler. De søker nå en bygningskyndig driftstekniker, en allsidig tusenkunstner med erfaring med antikvariske bygg og konstruksjoner som kan følge opp bygningsmassen som museet forvalter.

3. Renåvangen – Rådgiver 60 prosent

Stiftelsen Renåvangen i Rendalen kommune har siden 1987 gitt langtidsbehandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Modellen er bygd opp rundt det terapautiske samfunn, med fokus på følelser, opplevelser av mestring og ansvarliggjøring. I dag har de omtrent 25 årsverk fordelt på ulike faggrupper, og søker en ny rådgiver, primært en sosionom, sykepleier, vernepleier eller barneverspedagog.

4. RørosBanken – Kunderådgiver personmarked

RørosBanken ble etablert i 1842. 44 medarbeidere tar hånd om 14000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros er det et rådgivningskontor i Oslo. Avdeling personmarked i RørosBanken består av 13 dyktige ansatte og er organisert i tre team. De søker ny rådgiver til ett av disse teamene. Sammen med kollegaene dine skal du hjelpe kundene å realisere små og store drømmer og sikre dem for fremtiden.

 

5. Renåvangen – Nattevakt 20 prosent

Renåvangen gir langtidsbehandlingstilbud for rusmiddelavhengige, har 25 behandlingsplasser og tilbyr behandling til både enslige og de som lever i parforhold, samt at det gis helgebasert famileterapitilbud. I tillegg til rådgiverstillingen søker de nattevakt og ser etter en sykepleier eller vernepleier. Stillingen er en helgestilling med arbeid hver tredje helg.

Les hele utlysningen og søk innen 04. januar.

 

6. Folldal kommune – Avdelingsleder hjemmetjenesten

En av Norges viktigste jobber i en av Norges flotteste kommune. De trenger en tydelig, modig og stolt medarbeider. Enheten er i stadig utvikling, og er inni en spennende periode med deltakelse i et utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi og bygging av nye omsorgsboliger. Det jobbes aktivt med å dreie tjenestene mer over på hverdagsrehabilitering. Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagopphold for hjemmeboende. Enheten har rundt 17 årsverk fordelt på ca. 24 ansatte. Stillingen innebærer daglig drift av avdelingen, fag-, personal- og økonomiansvar og du må ha autorisasjon som sykepleier.

7. Miljøbytte eller skape din egen arbeidsplass?

Arkitekt Aslak Haanshuus flytter fra det fine møterommet på Form til fjells til et litt større lokale over gangen i samme bygg, her på Trevarefabrikken Røros. Trevarefabrikken er et nyrenovert kontorlokale midt i sentrum, med designbyrå, lokalradio, arkitektstudio, fotograf, musikkteater, næringshage, kunstbutikk og utleiepulter i et co-working space. Arealet som er til leie passer for en freelancer eller liten bedrift på opp til to personer. Her får du akkurat passelig med kvadratmeter, et kreativt miljø og tilgang til kaffemaskin og  alle andre felles fasiliteter.

Ta kontakt med Maren Todal på 97159074. Foto: Julia Jonette Fjellheim/Form til fjells

8. Røros kommune – Ledige stillinger

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har rundt 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Røros kommune er en stor arbeidsgiver med mange spennende og varierte stillinger og praksisplasser.

Oversikt over de til enhver tid ledige stillingene i kommunen finner du på nettsiden www.roros.kommune.no under «Ledige stillinger».

9. Nytt år – nye muligheter

Allerede nå vet vi at stillingslippet i januar vil inneholde langt flere enn ti jobbmuligheter godt spredt over regionen vår. Det vil være jobber for deg som er nyutdanna, for deg som har erfaring fra arbeid i industri – og produksjonsbedrifter, samt flere andre muligheter.

Følg oss på Facebook, Instagram og velgmedhjertet.no – om det å leve, bo og jobbe i Fjellregionen.

 

 

Flere jobber