RørosBanken ble etablert i 1842. Vi er 44 medarbeidere som tar hånd om 14000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken hadde per 30.06.2018 en forretningskapital på kr. 6,75 mrd. RørosBanken er en bank i Eika alliansen sammen med 69 sparebanker fordelt over hele landet.

Bankens forretningside er at vi tar samfunnsansvar og skal være en aktiv støttespiller innenfor finansielle tjenester og økonomiske rådgivning til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. Med en kombinasjon av individuell rådgivning og moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for hele kundens økonomi.

 

Avdeling personmarked i RørosBanken består av 13 dyktige ansatte og er organisert i tre team. Vi søker ny rådgiver til ett av disse teamene. 

Som kunderådgiver skal du jobbe som kundeansvarlig for din egen kundeportefølje. Sammen med kollegaene dine skal du hjelpe kundene å realisere små og store drømmer og sikre dem for fremtiden gjennom produkter som lån, personforsikring, skadeforsikring og sparing. Gjennom å være en aktiv sparringpartner for kundene og å gi individuell rådgivning skal du sørge for å gi kundene en merverdi ved å være kunde hos nettopp oss.

Vi søker deg som er en offensiv relasjonsbygger med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du har lett for å sette deg inn i nye IT-systemer og evner å bruke digitale verktøy til å gi gode kundeopplevelser og effektive løsninger for kunde og bank. Utdannelse innen økonomi/marked er en fordel men det viktigste for oss er at du har god økonomisk forståelse og er flink med kunder. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder personmarked, Kjetil Reinskou; 480 52 970 – kre@rorosbanken.no. 

Skriftlig søknad sendes senest 04. januar 2019 til RørosBanken v/Kjetil Reinskou, kre@rorosbanken.no. 


For mer informasjon om RørosBanken: www.rorosbanken.no

 

 

 

Flere jobber