RørosBanken ble etablert i 1842. Vi er 50 medarbeidere som tar hånd om 14.000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken hadde per 30.06.2022 en forretningskapital på 9,4 milliarder kroner. RørosBanken er en del av Eika alliansen sammen med sparebanker over hele landet.

Som leder for personmarked i RørosBanken har du en nøkkelfunksjon i vårt finanshus. Vi er en stolt samarbeidspartner med lokalsamfunnet og sammen med våre kunder ønsker vi å bidra til et bærekraftig samfunn og gjøre livet i Rørosregionen enda bedre. Du må kjenne at du som leder identifiserer deg med vår visjon: Alltid ved din side.

Vi søker deg som er glad i folk og gode kundeopplevelser og trives aller best i banken når vi realiserer folks ønsker og drømmer! Du vil få ansvaret for bankens produkter og tjenester mot personmarkedet. 

De viktigste oppgavene vil være å:

  • Sikre at personmarked når sine vekst- og resultatmål.
  • Sikre utvikling og høy tilfredshet for avdelingens medarbeidere gjennom arbeid med atferd og kulturbygging.
  • Utarbeide strategi, mål og handlingsplaner for forretningsområdet og ta en aktiv rolle i bankens toppledergruppe.
  • Sikre bankens synlighet og ekstern representasjon i markedet.

 

FULLSTENDIG UTLYSNINGSTEKST FINNER DU PÅ ROROSBANKEN.NO

Ta kontakt med administrerende banksjef Even Kokkvoll på tlf. 916 25 837 eller eko@rorosbanken.no for mer informasjon om stillingen.
Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen på tlf. 918 88 186 eller torstein.sneisen@headvisor.no for en fortrolig og uforpliktende samtale.

Stillingen er besatt. Skriftlig søknad og cv sendes snarest og senest innen 29. september.

Flere jobber