FIAS har ansvaret for innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i våre 10 eierkommuner. Vi har ansvaret for septik-/tankrenovasjon i 5 kommuner, og har et betydelig innslag av næringsrenovasjon gjennom FIAS Proff. Hovedkontor og hovedanlegg for transport og behandling ligger i Tolga kommune. Vi har mye transport i egen regi og har biler, materiell og anlegg knyttet til dette.

Vi har 11 gjenvinningsstasjoner fordelt i hele regionen, samt en betydelig virksomhet knyttet til mottak av slam og kompostproduksjon. Vi samarbeider mye med avfallsselskaper i Midt-Norge, og nyter godt av et velfungerende bransjesamarbeid. FIAS er ISO-sertifisert etter standardene 9001 og 14001.

 

 

Gjenvinning og resirkulering av avfall er en del av løsningen for å skape et bærekraftig og sirkulært samfunn. Forventninger og krav fra forbrukere og samfunn utvikler seg raskt, og det samme gjør krav og løsninger i bransjen. Vår nye miljørådgiver blir en viktig ressurs for å sikre at vi er i forkant av utviklingen og velger de beste løsningene for framtida. Samtidig vil stillingen være nært knyttet til løpende drift og ha konkrete oppgaver knyttet til rapportering og forsvarlig drift for miljøet.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Være en fagressurs for miljø og bærekraft for FIAS
 • Være en pådriver for at FIAS når nasjonale mål for materialgjenvinning
 • Sikre at all drift er innenfor konsesjoner og tillatelser
 • Rapportere på avfallsstrømmer internt og eksternt
 • Bidra i regionale samarbeidsprosjekt i bransjen
 • Rådgivning innen miljøkartlegging og sirkulær tankegang

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, relevant praksis
 • God forståelse og kompetanse innen bærekraft og miljøfaglige tema
 • Erfaring med offentlig forvaltning og prosjektarbeid
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

 

Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Er strukturert og kan jobbe selvstendig
 • Du er faglig engasjert og liker å dele kunnskap
 • God evne til å kombinere teoretisk kompetanse og praktisk nytte

 

Vi tilbyr

 • Store muligheter for å påvirke utviklingen av selskapet
 • Velfungerende systemer
 • Dyktige og motiverte medarbeidere
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner

 

Stillingen er besatt.

Søknadsfrist 19. september 2022

 

Kontakt gjerne vår rådgiver Janne H Schjølberg tlf 976 63 974 i Velg med hjertet for en konfidensiell samtale eller daglig leder Ole Solvang i FIAS tlf 482 08 995.

 

 

www.fias.no

 

 

 

Flere jobber