Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

 

Kort om stillingen

Vi har ledig et 100 % vikariat som lærer i samisk i perioden 31.12.2019-11.10.2020. I denne stillingen må man kunne undervise i sørsamisk språk, samt i fagene KRLE og samfunnsfag etter samisk læreplan LK06s. Lærere i denne type stilling må også påregne å arbeide ambulerende, det vil si å reise til elevens skole, eller gi fjernundervisning som er opplæring ved hjelp av IKT.

 

Om oss

Røros kommune er samisk forvaltningskommune og en del av det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfellet i nord til Engerdal i sør. Elever på 1.-10.trinn med rett til samisk opplæring, får undervisning i språk og på samisk i enkelte fag etter LK06s. De fleste samiske elevene i kommunen går ved Røros skole, som er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er kommunens og fjellregionens største skole med ca. 500 elever, og SFO-avdelingen vår har ca. 100 barn. Skolen har fire avdelinger som alle ligger i nærheten av hverandre. Småtrinnet og SFO er lokalisert i Sundveien, mellomtrinnet holder til i paviljongen, og ungdomstrinnet er lokalisert i hovedbygget. Den samiske enheten er samlokalisert med Aajege som er et samisk språk- og kompetansesenter.

 

Kvalifikasjoner

 • godkjent allmennlærer- eller fagutdanning (PPU)
 • ha 30/60 studiepoeng i sørsamisk språk
 • ønskelig med erfaring fra arbeid som lærer
 • gode IKT-kunnskaper
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • førerkort klasse B og disponere egen bil

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise i sørsamisk språk, og i fagene KRLE og samfunnsfag
 • ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene som gjelder enkelte elevgrupper
 • delta på språksamlinger
 • delta i utviklingsarbeid

 

Personlige egenskaper

 • fleksibel og løsningsorientert
 • evne til å bygge gode relasjoner
 • gode samarbeidsevner
 • utviklingsorientert
 • kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte

 

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

 

Søknadsfrist: 28.11.2019

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Alfhild Myre, tlf. 40857024, epost: alfhild.myre@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. opplæringslova § 10-9.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

Flere jobber