Verdensarvstedet Røros ligger i Sør-Trøndelag og har ca. 5.600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag og et rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane.

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Kort om stillingen
En av våre medarbeidere begynner i ny stilling, og vi søker derfor etter en engasjert medarbeider med interesse for byggesak til en 100 % fast stilling. Stillingen vil by på interessante utfordringer innen byggesaksbehandling, veiledning og samarbeid med andre fagmiljøer. Nyutdannede kan søke.

Om oss
Avdeling for plan og miljø har 9 medarbeidere og omfatter fagområdene plan, byggesak, oppmåling og geodata. Avdelingen er organisert inn under virksomhet for tekniske områder. Vi har et sterkt og interessant fagmiljø, hvor tverrfaglig arbeid og helhetstenking står høyt.

Kvalifikasjoner
● Høyskoleutdanning/bachelorgrad, fortrinnsvis innen byggfag
● Grunnleggende IT kunnskaper
● Ønskelig med god kjennskap til plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter
● God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
● Gode kommunikasjonsegenskaper i møte med brukere
● Ønskelig med erfaring fra offentlig sektor innen byggesak

Arbeidsoppgaver og ansvar
Inn under fagområde for byggesak inngår behandling av innsendte byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer. I tillegg bidrar vi med intern og ekstern informasjon vedrørende plan- og bygningsloven. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Personlige egenskaper
Evne til å jobbe systematisk og strukturert
● Kunne takle høyt arbeidspress i perioder
● Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Vi kan tilby
Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
● Lønn etter kvalifikasjoner
● Kommunal avtale med treningssenter
● Konkurransedyktig pensjonsordning

Søknadsfrist: 27.06.2018

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder for byggesaksavdeling Benjamin Hicks tlf. 72419462, eller virksomhetsleder for tekniske områder Dag Øyen tlf. 91914944.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med personalkonsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Flere jobber