Kommunikasjonsrådgiver

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder.

 

Vi har ledig en 100 % fast stilling som kommunikasjonsrådgiver. Stillingen er ledig fra 1. april 2019 og er plassert i rådmannens stab.

Røros kommune er under kontinuerlig omstilling og endring, og kommunikasjonsrådgiveren har en viktig rolle i dette arbeidet, både internt og eksternt. Gjennomføring av tiltakene i vår vedtatte kommunikasjonsstrategi står sentralt. Brukermedvirkning og innbyggerinvolvering er prioriterte perspektiv i utviklingen av kommunen som tjenesteyter, og som kommunikasjonsrådgiver vil du ha ansvar for å løfte fram disse. «Pulsen i fjellet» er visjonen vår og den beskriver også hva vi skal være – en rettesnor for alle ansatte og representanter for Røros kommune. Den interne kommunikasjonen og det strategiske arbeidet med kulturbygging i organisasjonen vår vil være en stor del av ansvaret til kommunikasjonsrådgiveren.

Stillingen gir stor frihet i utøvelse av kommunikasjonsarbeidet innenfor et bredt og variert fagområde. Kommunikasjonsrådgiveren arbeider både mot administrativ og politisk ledelse.

 

Om oss

Rådmannens stab er en overordnet støttefunksjon som har som hovedoppgave å bistå ledelsen og virksomhetene i Røros kommune med fagkunnskap og kompetanse. Fagområder som blant annet økonomi, IT og HR er representert i staben sammen med enkeltstående funksjoner, deriblant næringssjef, verdensarvkoordinator og samfunnsplanlegger. Vi har bred, tverrfaglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø. Kommunikasjonsrådgiveren vil bli en del av dette tverrfaglige teamet.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • Svært god formidlingsevne skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med kommunikasjonsfaglig relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig
 • God kjennskap til innholdsproduksjon nettside
 • God kunnskap om sosiale medier
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Oppfølging av Røros kommune sin kommunikasjonsstrategi «Innsiden reflekteres på utsiden»
 • Redaktøransvar for kommunens nettside og framtidig informasjonsløsning internt
 • Videoproduksjon og publisering
 • Sosiale medier – strategisk og konkret arbeid
 • Kriseinformasjon
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning og bistand på ulike nivåer i organisasjonen
 • Videreutvikling av prosjektet «Klart språk»
 • Innbyggerinvolvering og brukermedvirkning
 • Andre kommunikasjonsrettede oppgaver

 

Personlige egenskaper

 • Svært god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Initiativrik og selvstendig
 • Strukturert og effektiv
 • Løsningsorientert

 

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 01.04.2019

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstituert rådmann Kjersti Forbord Jensås, tlf. 951 02 168 eller epost: kfj@roros.kommune.no.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

Flere jobber