Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder.

 

Vi har en ledig stilling som prosjekt-/prosessleder i et 4-årig engasjement. Stillingen er plassert ved IT-avdelingen i rådmannens stab, og er ledig for snarlig tiltredelse.

Vi har nettopp vedtatt en digitaliseringsstrategi, og starter nå arbeidet med å implementere strategien i organisasjonen vår for å utvikle tjenestetilbudet til det beste for publikum. Er det du som har kompetansen og drivkraften vi trenger for å utføre dette arbeidet på best mulig måte?

Som prosjekt-/prosessleder vil du jobbe med rådmannens stab og de ulike virksomhetene i kommunen for å utarbeide planer for realisering av digitaliseringsstrategien, samt lede eller bistå i gjennomføringen av disse planene. Her vil det bli en rekke spennende prosjekter innenfor ulike fagområder. Eksempler på prosjekter kan være innføring av velferdsteknologi, effektivisering av saksbehandlingsprosesser, og utbygging av selvbetjeningstilbudet til publikum via våre nettsider.

 

Om oss 

Rådmannens stab er en overordnet støttefunksjon som har som hovedoppgave å bistå ledelsen i Røros kommune med fagkunnskap og kompetanse. Stabsfunksjonen kjennetegnes av bred tverrfaglighet med fagområder som blant annet økonomi, IT og HR. Vi er en positiv gjeng med dyktige medarbeidere innenfor de ulike fagområdene. Vi har fokus på kontinuerlig utvikling av organisasjonen vår, og er opptatt av kompetansebygging og tverrfaglig samarbeid.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høgskole eller universitet
 • God erfaring med prosjekt- og/eller prosessledelse
 • Relevant erfaring fra privat og/eller offentlig sektor
 • Gode generelle dataferdigheter
 • Kjennskap til prosjektveiviseren er ønskelig
 • Erfaring med tjenestedesign er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Prosjektledelse av sentrale digitaliseringsprosjekter
 • Prosessledelse og bistand til de ulike virksomhetene i deres implementering av våre strategier
 • Hovedansvar for implementering av prosesser i organisasjonen
 • Samarbeid med, og koordinering mot nabokommuner og andre samarbeidspartnere
 • Ansvar for prosjektportalen, vårt interne prosjektstyringsverktøy

 

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og resultatorientert
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du ser muligheter fremfor problemer
 • Du er nyskapende og har interesse for god anvendelse av moderne teknologi

 

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 02.04.2019

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til IT-leder, Rune Meli, tlf. 91 86 98 74, eller e-post rune.meli@roros.kommune.no.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber