Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 13 virksomhetsområder.

 

Fra 01.08.2019 vil det være flere ledige lærerstillinger ved Røros skole, 1.-10. trinn. Dette vil være både faste stillinger og vikariater. Vi søker derfor etter dyktige lærere som vil engasjere og involvere barn og unge.

 

Om oss 

Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er fjellregionens største skole med ca. 500 elever. Vi har omtrent 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Hovedtrinnene holder til i hvert sitt bygg, og det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater, som vi ser har positiv effekt på læringsmiljøet. Arbeidsmiljøet er godt, og det er lett å trives.

 

Kvalifikasjoner

 • Oppfyller kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven i ett eller flere fag.
 • Kompetanse i begynneropplæring i matematikk, norsk, engelsk 1.- 4.trinn.
 • Kompetanse i matematikk, norsk, engelsk, naturfag og tilpasset opplæring/spes.ped. 5.- 10.trinn.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Ønskelig med erfaringer med VFL.
 • Ønskelig med erfaringer fra TIEY 1.-4.trinn.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Kontaktlæreransvar
 • Være en stødig og god klasseleder
 • Drive profesjonell og forskningsbasert opplæring
 • Delta og bidra i samarbeidet med kollegaer
 • Aktivt delta i skolens utviklingsarbeid
 • Samarbeide godt med foresatte
 • Utvikle trygge, nysgjerrige og samarbeidende elever
 • Kartlegge og følge opp elevenes utvikling

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å være en tydelig og autoritativ klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Utviklingsorientert og endringsvillig
 • Liker utfordringer og er fleksibel
 • Imøtekommende og omgjengelig
 • Du står støtt faglig og er ambisiøs på elevenes vegne
 • Kommuniserer godt med kollegaer, elever og foresatte
 • Har høy arbeidskapasitet og trives i en travel hverdag

 

Vi kan tilby

 • Flotte elever!
 • Et engasjert og inkluderende lærerkollegium med fokus på elevenes læring.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Medlemskap og konkurransedyktig pensjonsordning i SPK.

 

Søknadsfrist: 25.03.2019

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Ingvild Prøsch-Moen, tlf. 92 44 29 75 eller epost: Ingvild.Prosch-Moen@roros.kommune.no

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. opplæringslova § 10-9.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber