Verdensarvstedet Røros ligger i Sør- Trøndelag og har vel  5.600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag og et rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Kommunen er i en spennende omstillings- og utviklingsfase, også med utvikling av digitale løsninger og velferdsteknologi. Plassert i rådmannens stab ønsker vi en IT-leder med på laget.

rororskommune_IT-leder

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utvikling av IT-strategisk arbeid internt og i et interkommunalt samarbeid
 • Ansvar for forvaltning av kommunens IT-systemer
 • Oppfølging av juridiske, sikkerhetsrelaterte og andre regulerende aspekter som angår informasjonssystemer
 • Anskaffelser og kontraktsforhandlinger mot og oppfølging av leverandører
 • Prosjektering og prosjektledelse
 • Budsjett- og fakturahåndtering
 • Ansvar for telefoni- og kommunikasjonsløsninger

Se IT-området som den viktige ressursen det er og som kan jobbe på tvers i og utenfor organisasjonen for å sikre optimal utnyttelse av teknologien.

Det legges stor vekt på evnen til å følge med på kommunens forretningsutvikling og bidra til å utnytte effektive IT-løsninger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskolenivå.
 • Bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi
 • Evne til å reagere raskt og løse problemer utfra tilgjengelige ressurser
 • Erfaring fra og kunnskap om IT-sikkerhet
 • Relevant erfaring fra privat og/eller offentlig sektor
 • Personlige egenskaper:
  • strukturert og resultatorientert
  • nyskapende og serviceorientert
  • evne til å sette seg inn i komplekse systemer og oppgaver
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • det legges vekt på personlig egnethet

Vi kan tilby

 • Utfordrende stilling i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God barnehagedekning
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP

 

Tilsetting skjer i Røros kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
kommunalsjef Kjersti Forbord Jensås
telefon: 72 41 94 00/951 02 168, e-post: kfj@roros.kommune.no

Skriftlig søknad med CV sendes innen 15. mai
Røros kommune, tilsettingsutvalget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I henhold til offentleglova § 25 kan søkerlister offentliggjøres.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Flere jobber