Tynset kommune er et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.

Tynset kommune søker en tydelig og uredd leder med gjennomføringskraft og gode samarbeidsegenskaper. Kommunen ønsker en leder som tar ansvar for å realisere kommunens planer og visjoner for videreutvikling av tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren.

Foto: Ingrid Eide/Ingrafo AS

 

Om stillingen

Helse- og omsorgssektoren har et bredt tjenestespekter som er av stor betydning for kommunens befolkning i alle aldre. Helse- og omsorgssjefen har ansvar for overordnet ledelse av sektoren, og skal sikre at kommunens helse- og omsorgstilbud ivaretar både dagens og fremtidens utfordringer og behov. Som en del av kommunedirektørens ledergruppe vil du også bli engasjert i kommunale utfordringer knyttet til kommunen som helhet.

Kvalifikasjoner/egenskaper

Du har faglig tyngde og gode kommunikasjonsevner. Vi ønsker oss leveringsdyktige, handlekraftige søkere med innsikt i sektoren og som evner å motivere sine omgivelser.

Det forutsettes god forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og tjenesteyting. Vi forventer at du har høye ambisjoner og trives med høyt tempo. Du vil få spennende oppgaver og vi vil gi deg rom og takhøyde for at du skal lykkes. 

Evne til å skape arbeidsglede og resultater er egenskaper vi legger stor vekt på. Tynset kommune har en egen lederplattform som beskriver hva slags ledere vi søker. For oss er ledelse å tenke strategisk og foreta veivalg. Det er å skape relasjoner og sikre læring gjennom involvering.

Vi søker deg som har relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå og dokumentert ledererfaring. Du er flink til å delegere og er inkluderende, utfordrende og trygg. Analytiske egenskaper og evne til å se helhet og sammenhenger er viktig. Helse- og omsorgssektoren har de siste årene vært i en omstillingsprosess, og vi ønsker søkere med kompetanse innen endringsledelse og erfaring fra omstillingsprosesser.

Vi tilbyr

Gode muligheter til å prege organisasjonens utvikling, kombinert med utfordrende arbeidsoppgaver med store faglige og personlige utviklingsmuligheter. Som leder i Tynset kommune vil du være med på et kontinuerlig lederutviklingsprogram. 

Vi har konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale.

Annen informasjon

For mer informasjon kontakt Erling Strålberg, kommunedirektør tlf: 400 35 383, eller Morten Bersvendsen Often, Assisterende kommunedirektør, tlf: 92063308.

Kontakt gjerne våre rådgivere Bjørn Frydenborg tlf 901 05 597 eller Janne Schjølberg tlf 976 63 974 i Velg med hjertet for en konfidensiell samtale.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk via Webcruiter her. Søknadsfrist 25.05.2021

 

 

 

Flere jobber