FIAS har ansvaret for innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i våre 10 eierkommuner. De har ansvaret for septik- /tankrenovasjon i 5 kommuner, og har et betydelig innslag av næringsrenovasjon gjennom Fias Proff. Hovedkontoret og hovedanlegget for transport og behandling ligger i Tolga kommune.

Driftsavdelingen har 50 ansatte og består av driftsområdene mottak (gjenvinningsstasjoner), rutegående innsamling og septik-, kran- og krokbiler, behandling, deponi og kompostproduksjon. Avdelingen har 4 erfarne mellomledere, er preget av solid drift, og har anlegg, bil- og maskinpark som holder høy standard.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Oppfølging av løpende drift inkl medarbeidere, økonomistyring og rapportering
 • Inngå og følge opp avtaler for mottak og sluttbehandling av avfall
 • Innkjøp av maskiner, biler, anlegg og materiell
 • Oppfølging av konsesjoner og avtaler
 • Er daglig leders stedfortreder og inngår i ledergruppa
 • Har en sentral rolle i utviklingen av selskapet og tjenestetilbudet
 • Oppfølging av miljø og kvalitetssystemet i saker som angår avdelingen

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, relevant praksis og ledererfaring
 • Erfaring med budsjett, rapportering og planarbeid
 • God evne til å benytte it-verktøy
 • Relevante bransjeerfaring eller produksjonserfaring er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Egenskaper

 • Du er trygg og tydelig i lederrollen
 • Du kommuniserer godt med ulike mennesketyper
 • Du liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prestasjoner
 • Du har praktisk sans, evner å være operativ og tåler å bli møkkete på hendene
 • Du har syn for helheten og selskapets overordna målsettinger
 • Du kombinerer fokus på resultater og hensynet til de ansatte på en god måte

 

Vi tilbyr

 • Store muligheter for å påvirke utviklingen av både selskapet og egen avdeling
 • Velfungerende systemer
 • Dyktige og motiverte medarbeidere
 • Gode rammebetingelser
 • Konkurransedyktige vilkår

 

Annen informasjon

Stillingen er besatt.
Kontakt gjerne vår rådgiver Bjørn Frydenborg tlf 901 05 597 i Velg med hjertet for en konfidensiell samtale eller daglig leder Ole Solvang i FIAS tlf 482 08 995.

Flere jobber