Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 14 virksomhetsområder.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

 

Kort om stillingen

Vi har en ledig stilling som folkehelsekoordinator. Stillingen er 50 % fast, og er ledig fra 01.05.2019.

Til stillingen som folkehelsekoordinator ser vi etter deg som vil være med i arbeidet med å bygge opp, forme og utvikle stillingen. Du er nytenkende, effektiv og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne arbeide selvstendig og ta initiativ innenfor ditt ansvarsområde. Stillingen er plassert i rådmannens stab.

 

Om oss 

Rådmannens stab er en overordnet støttefunksjon som har som hovedoppgave å bistå ledelsen i Røros kommune med fagkunnskap og kompetanse. Stabsfunksjonen kjennetegnes av bred tverrfaglighet. Fagområder som blant annet økonomi, IT og HR er representert i staben sammen med enkeltstående funksjoner, deriblant næringssjef, verdensarvkoordinator og samfunnsplanlegger. Den nyopprettede folkehelsekoordinatorstillingen vil bli en del av dette tverrfaglige teamet.

 

Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høgskole-/universitetsutdanning
 • Erfaring fra strategi- og planarbeid
 • Erfaring fra folkehelsearbeid på kommunalt nivå
 • Kjennskap til utviklingstrekkene i kommunesektoren og samfunnet for øvrig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Koordinere arbeidet med kommunens folkehelseplan – Pulsen i folket
 • Lede oversiktsarbeidet i kommunen jf. folkehelseloven, og delta i planarbeid og relevante saksområder for folkehelse
 • Engasjere/bistå administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen
 • Være bindeledd og rådgiver på folkehelseområdet mellom forvaltningsnivåer – interkommunalt, fylkeskommunale og statlige organer
 • Koordinere og motivere til samarbeid innenfor forebyggende arbeid
 • Rapportere på ulike midler og prosjekter
 • Utvikle samarbeidet mellom offentlige, frivillige, næringslivet og andre aktører for å utforme og iverksette gode folkehelsetiltak

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tenke helhetlig og jobbe på tvers av fagområder og nivåer
 • Strukturert og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Engasjert, initiativrik og med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Være kreativ og ha evnen til å jobbe selvstendig
 • Søker må ha førerkort klasse B, samt påregne å benytte egen bil i tjenesten

 

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 15.01.2019

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Mona Landsverk, tlf. 90 77 69 48 eller epost: mona.landsverk@roros.kommune.no.

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med personalkonsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber