Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 14 virksomhetsområder.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

 

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100 % fast stilling som avdelingsleder ved psykisk helse- og rustjeneste.

Stillingen består av 40 % administrativt arbeid, og 60 % klinisk arbeid med direkte og indirekte oppfølging av pasienter.

 

Om oss 

Psykisk helse- og rustjeneste er en avdeling som tilhører virksomhet helse. Avdelingen har 8,5 årsverk, og personalet er tverrfaglig sammensatt og innehar god kompetanse. Vi har en variert arbeidshverdag der vi blant annet gir samtaler for kartlegging av brukerbehov, praktisk støtte i hverdagen, driver et dagtilbud, samt holder KID- og KIB-kurs. Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjenestene i rus og psykisk helse, NAV, legetjenesten, skolehelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester og frisklivskoordinator. Vi har en recoverybasert tilnærming i jobben vår og et mål om å jobbe der brukeren er.

 

Kvalifikasjoner

 • Helse- eller sosialfaglig høgskole-/universitetsutdanning på bachelornivå med videreutdanning i psykisk helse- ogrusarbeid
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer
 • Det er ønskelig med lederutdanning. Søkere uten lederutdanning, men med relevant ledererfaring kan også bli vurdert
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling
 • Gode datakunnskaper. Erfaring fra fagprogrammet Gerica er en fordel
 • Førerkort klasse B. Det er ønskelig at søkeren disponerer egen bil

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Avdelingsleder er videredelegert ansvar for fag, personal og økonomi
 • Ansvarlig for daglig drift
 • Er leder for kommunens psykososiale kriseteam
 • Avdelingsleder har både administrative og klinisk utøvende oppgaver
 • Ha et nært samarbeid med andre kommunale tjeneste, NAV og spesialhelsetjenesten

 

Personlige egenskaper

 • Evne til utøvelse av tydelig ledelse
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • Evne til selvstendighet og tverrfaglig samarbeid
 • God på helhetstenking
 • Strukturert og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

 

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter
 • Konkurransedyktig pensjonsordning

 

Søknadsfrist: 18.01.2019

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for virksomhet helse Jan Roger Wold, tlf. 41001133, e-post: jan.roger.wold@roros.kommune.no, eller avdelingsleder for psykisk helse- og rustjeneste Synnøve B. Lillevold, tlf. 48997539, e-post: synnove.lillevold@roros.kommune.no.

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med personalkonsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: anna.damps@roros.kommune.no

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

www.roros.kommune.no

 

 

Flere jobber