Meskano AS er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal, med Tynset kommune som største eier. Bedriften har som formål å motivere, kartlegge, kvalifisere og formidle arbeidssøkere til ordinært arbeidsliv eller egenfinansiert utdanning. I tillegg skal bedriften drive tilrettelagte arbeidsplasser for personer som er innvilget uførepensjon.

Meskano er den største arrangøren av arbeidsmarkedstiltak i Fjellregionen. Bedriften har om lag 65 personer som er i gang med ulike tiltak i regi av Meskano AS. Arbeidsutprøving foregår både innenfor egen virksomhet og i andre bedrifter. 35 varig tilrettelagte arbeidsplasser drives i egen regi.

Vår nåværende daglige leder går av med AFP.

Vi søker en person som er løsningsorientert og strukturert og som gjennom målrettet arbeid kan utvikle bedriften videre.

Du bør ha høgskoleutdanning fortrinnsvis innen helse- og sosialfag eller pedagogikk og tilleggsutdanning eller erfaring innen økonomi, ledelse og administrasjon. Du bør ha erfaring innen strategisk planlegging og kjennskap til offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Du er god på å samarbeide, se og inspirere medarbeidere og har gode kommunikasjonsferdigheter.

Meskano AS tilbyr konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning og en attraktiv stilling i en spennende bransje med klare ambisjoner om vekst og utvikling.

Høres dette spennende ut?
Ta gjerne kontakt med styreleder Kjersti Ane Bredesen, tlf 48101991, for mer informasjon eller kontakt vår rådgiver i Velg med hjertet Bjørn Frydenborg for en uforpliktende og fortrolig samtale, tlf 901 05 597.

Kortfattet søknad med CV sendes via Webcruiter.

Søknadsfrist: 3. desember 2018

For mer informasjon om Meskano: http://www.meskano.no

Flere jobber