Vi gjennomfører kurs for mellomledere hvor du får konkrete verktøy og tips til hvordan bli en enda bedre leder.


Hva betyr det å være mellomleder? Hva er MIN mellomlederrolle?
Kurset går over 2 halve dager og er for alle mellomledere i både offentlig og privat næringsliv.

Dag 1

Rolleforståelse
Mellomlederne blir ofte dratt mellom ledergruppen og medarbeiderne: De skal iverksette beslutninger samtidig som de skal ha forståelse for medarbeiderne og deres hverdag. Hvordan påvirkes vi av denne «skvisen»?

Lederskap
Hvordan kan vi lede en mangfoldig arbeidsstokk med ulike perspektiver? Hva er viktig for deg som leder og hvilke verdier tar du med deg inn i rollen din?

Dag 2

Utfordringer (og muligheter)
Hvordan prioritere effektivt og håndtere de utfordringer som kommer med mellomlederrollen?

Samhandling
Kommunikasjon innad i teamet/organisasjonen.
«Den vanskelige samtalen» – hvorfor og hvordan.   

TIDSPUNKT: 23. januar og 6. februar, begge dager kl 12:00 – 16:00.
STED:
Brugata 40, Tolga (Velg med hjertet sine lokaler)

PÅMELDING VIA MAIL TIL: janne@velgmedhjertet.no

EarlyBird-pris!
Meld deg på før 31.12 og få EarlyBird-pris til kun kr 3.800,-

Ordinær pris ved bestilling etter 31.12
kr 4.500,- pr deltaker
kr 2.800,- f.o.m. 2. deltager fra samme virksomhet

Photo by Jason Goodman on Unsplash