Rendalen karakteriseres av mange levende bygdesamfunn og rikt kulturliv. Utmarka i kommunen brukes aktivt av både lokalbefolkning og tilreisende, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Rendalen kommune har omlag 1800 innbyggere, er en av de største landkommunene i Sør-Norge med 3178 km2, og en av de største hyttekommunene i Innlandet.

I Rendalen Kommune er administrasjonen organisert i de tre sektorene helse, oppvekst, og plan næring og drift, i tillegg til tjenesteområdene innen kultur og stab.

Virksomheten har ansvaret for kommunalteknikk, landbruk og plan/bygg/geodata. Det er 25 fast ansatte, og i tillegg kommer prosjektengasjerte medarbeidere. Prosjektporteføljen er dynamisk og p.t. har vi en prosjektleder i 100% stilling innenfor regional kommunedelplan for energi- og klima. I tillegg til virksomhetsleder er det driftsleder ved virksomheten.

Det er utstrakt samhandling på tvers av ansvarsområder internt i virksomheten, og sektoren er  sentral i mange av kommunens utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Som virksomhetsleder har du ansvaret for hele virksomhetens tjenesteyting; faglig, personellmessig og økonomisk og at oppgaver som følger av lover, politiske vedtak og kommunale bestemmelser ivaretas.

Du er administrativt underlagt kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Du skal sikre at arbeid innenfor forvaltning og drift utføres i samsvar med de prinsipper den politiske og administrative ledelse fastlegger.

Man må forvente å være en aktiv, faglig relevant og konstruktiv sparringspartner for både egne spesialister, bl.a. på lovforvaltning innen sektoren, som representant for sektoren internt i egen organisasjon og ovenfor eksterne aktører.

Fokusområder innen fagfeltet

 • Tett samspill mellom egne fagfolk på tvers av avdelinger i virksomheten.
 • Lederutvikling og tverrsektoriell samhandling i egen kommune.
 • Videreføre og videreutvikle etablerte formelle og uformelle samarbeid i Fjellregionen.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med høyere utdanning og gjerne relevant erfaring innen sektoren.
 • Lederutdanning/ledererfaring.
 • Utviklingsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi kan tilby

 • En spennende og utviklende jobb i et aktivt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for innflytelse på strategiske diskusjoner og utvikling av fagområdet.
 • Mange spennende faglige oppgaver.
 • Motiverte, dyktige og trivelige medarbeidere.
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsvilkår.

 

Søknadsfrist 13.6.22.

Stillingen er besatt.

 

Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Ola Løken tlf. 901 18 725, eller kommunedirektør Anne Lise Trøen tlf. 404 35 584. Eventuelt kan rådgiver i rekrutteringsfirma Velg med hjertet Janne H Schjølberg kontaktes, tlf. 97 66 39 74

Offentlighet
Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf. Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Flere jobber