Vi trenger flere som kan, eller ønsker kunnskap om tradisjonshåndverk

På Røros er ikke kulturarven bare Bergstadens Ziir og sjarmerende tømmerhus med taktorv. Kulturarven er også kunnskapen som sitter mellom ørene og i hendene til de som dag etter dag jobber med å bevare den materielle kulturarven. Siden midt på 90-tallet har Uthusprosjektet på Røros vært et samlende miljø for tradisjonshåndverkere. «Prosjektet», som startet som et tiltak for å istandsette uthus som sto for forfall i og rundt Røros sentrum, har snart vart i 25 år og behovet for håndverkere er større enn noen gang. Røros kommune søker nå etter flere som kan ta på seg istandsettingsoppdrag.

Uthusprosjektet eies av Røros kommune og drives i tett samarbeid med Bygningsvernssenteret ved Rørosmuseet. Formålet er å istandsette vernede uthus og utendørs konstruksjoner innenfor Cirkumferensen, og gjennom dette arbeidet ta vare på og utvikle den immaterielle kunnskapen om tradisjonshåndverk.

Vi har snakket med noen av håndverkerne som i dag er tilknyttet Uthusprosjektet om hva Uthusprosjektet kan gi til de som ønsker å utvikle sin kunnskap om gamle håndverksteknikker. Kristian Hustad Vaa er ingeniør ved Røros Entreprenør. Kristian bor selv i et hus med lave dørkarmer og spesialtilpassede vinkler. Deler av huset er rundt 300 år gammelt.

– For oss handler det om å få et bein til å stå på, sier Vaa. For å kunne ta på oss restaureringsoppdrag må vi kunne anvende oss av tradisjonelle håndverksteknikker. Hvis vi ikke har riktig kunnskap om hvilke teknikker og materialer som originalt ble brukt, risikerer vi at resultatet ikke er verdig det som restaureres. I Røros Entreprenør er vi nybegynnere på tradisjonshåndverk og gjennom Uthusprosjektet får vi lære av noen av landets beste på sine fag. Vi ser også en økende bevissthet blant kunder om sammenhengen mellom kvalitet og miljø. Gjennom Uthusprosjektet får vi økt kunnskap om hvordan bygge og restaurere på en mer tradisjonell måte som innebærer mindre bruk av syntetiske materialer og de miljøfordelene det fører med seg.

Røros kommune drifter Uthusprosjektet ved hjelp av midler fra Riksantikvaren. I høst lyser kommunen ut en rammeavtale for Uthusprosjektet.

– Skal vi få unna oppdragsmengden fremover, trenger vi å komme i kontakt med flere firmaer som kunne tenke seg denne typen oppdrag, opplyser byantikvar Magnus Borgos.

Sammen med Bygningsvernssenteret på Røros, tilbyr de kurs og fagdager for håndverkerne, både for å utvikle kompetansen, men også for å skape møteplasser som bevarer kunnskapsmiljøet.

Sjur Åsgård og Geir Hjelvik står mellom gamle trestokker og jobber med å sette opp igjen et lagerbygg som en gang i tiden tilhørte Øren Brug på Røros. Geir har vært med i Uthusprosjektet nesten siden starten, og begge har fått mye av spesialiseringen sin på tradisjonshåndverk her.

– Oppdragene vi har i Uthusprosjektet er læring i seg selv, sier Sjur. I jobben med å plukke ned og sette opp igjen, ser og lærer vi mye av hvordan de tenkte og gjorde før. Viktig for meg, er også kunnskapen om bruken av naturmaterialer. Det gir meg en god følelse å vite at det jeg setter opp kan naturen selv bryte ned.

Byantikvar Borgos sier at Uthusprosjektet fremover trenger tømrere, murere, malere og snekkere, både de som allerede har spesialisering på tradisjonelle teknikker, men også de som ønsker å bli med for å lære.

Ta kontakt med Magnus Borgos, dersom du eller ditt firma er nysgjerrig på oppdrag gjennom Uthusprosjektet: magnus.borgos@roros.kommune.no

Flere jobber